Gå direkt till innehållet
Representationen i Sverige
Nyhetsartikel10 februari 2022Representationen i SverigeLästid: 1 min

Skjutvapen: EU-kommissionen drar Sverige inför EU-domstolen

EU-kommissionen har beslutat att dra Sverige inför EU-domstolen för att man inte anmält vissa av de nationella åtgärder som krävs för att införliva EU-reglerna om inköp och innehav av skjutvapen. Kommissionen begär att domstolen ska utdöma böter.

EU-domstolen i Luxemburg, medlemsländernas flaggor utanför kontorbyggnaden.
EU-domstolen i Luxemburg
Europeiska unionen, 2022

skjutvapendirektivet fastställs gemensamma minimikrav för inköp, innehav och kommersiellt utbyte av civila skjutvapen, t.ex. för sportskytte och jakt, inom EU. Reglerna ger möjlighet att lagligt använda och förflytta skjutvapen, samtidigt som de förhindrar att vapnen hamnar i händerna på brottslingar.

Beslutet att lämna ärendet till domstolen rör ett antal bestämmelser som infördes i 2017 års översyn av direktivet, och som EU-länderna skulle ha införlivat senast den 14 september 2018. Särskilt gäller det regler för vapenhandlares och vapenmäklares verksamhet, skjutvapen med högkapacitetsmagasin och löstagbara laddningsanordningar, halvautomatiska skjutvapen samt salutvapen och akustiska vapen som lätt kan omvandlas till dödliga skjutvapen.

Kommissionen inledde ett överträdelseförfarande mot Sverige i november 2018 och följde upp det med ett motiverat yttrande i juli 2019. Sverige har hittills endast anmält till kommissionen att delar av direktivet har införlivats i den nationella lagstiftningen.

Översikt

Publiceringsdatum
10 februari 2022
Upphovsman
Representationen i Sverige