Gå direkt till innehållet
Representationen i Sverige

Att arbeta för EU:s institutioner

Vid EU-institutionerna jobbar drygt 40 000 personer från de 27 EU-länderna. Förutom sin fast anställda personal har EU också kontraktsanställda och tillfälligt anställda. Man erbjuder också praktikplatser och expertuppdrag.

Rekrytering

Epso (Europeiska rekryteringsbyrån) är ofta den första kontakten med EU för dem som söker ett EU-jobb. På Epsos webbplats kan du läsa om urvalsförfarandena och få råd om hur du förbereder dig för uttagningsproven.

Fast anställd personal

Tillfälliga anställningar

Det finns också tillfälliga tjänster inom EU:s institutioner, organ och byråer – främst som kontraktsanställd (många institutioner talar om CAST-kontrakt) eller tillfälligt anställd (tidsbegränsad anställning med anställningsvillkor liknande den fast anställda personalens). 

Vissa uttagningsförfaranden som CAST är öppna för ansökningar hela tiden. Då anmäler du ditt intresse hos Epso och när en institution har ett ledigt jobb, söker de i databasen över intresserade och kallar lämpliga sökande till ett urvalsförfarande.

Om du vill jobba för någon av EU-byråerna kan du besöka deras webbplatser och se om det finns några lediga jobb.

Aktuella uttagningsförfaranden

Lediga icke-permanenta tjänster vid kommissionen

Fler svenskar i EU:s institutioner

Under de år Sverige har varit medlem i EU har många svenskar arbetat inom EU-förvaltningen och en stor del av dem kommer under de kommande åren att gå i pension. Samtidigt är det idag få unga svenskar som söker sig till EU-jobben. EU-kommissionen har cirka 33 000 anställda och det behövs ytterligare drygt 350 svenskar för att Sverige ska vara representerat utifrån sin storlek i EU. Det är viktigt med en jämn representation från alla EU-länder i EU-kommissionen för att kunna skapa en värdegrund som speglar alla invånare.  
 
Den svenska regeringen vill locka fler unga till EU-förvaltningen och har som mål att fler svenskar inom olika organisationer, från den akademiska världen och näringslivet ska söka till uttagningsproven och att de som blir godkända i proven ska börja jobba i en EU-institution. Regeringen vill även öka andelen svenskar som blir direktrekryterade till EU:s förvaltning.

På EU-nivå har man även tagit fram en handlingsplan för att fler svenskar ska söka sig till EU:s institutioner.

UHR erbjuder kostnadsfritt stöd och träning inför urvalsproven för EU:s fasta tjänster.
Regeringens strategi om att öka andelen svenskar i EU
Lediga tjänster inom EU på regeringens hemsida
Arbete och praktik inom EU:s institutioner (UHR)

Praktik vid EU-kommissionen

EU-kommissionen och de andra EU-institutionerna och byråerna tar regelbundet emot praktikanter