Gå direkt till innehållet
Europeiska kommissionens logotyp
Representationen i Sverige

Dina rättigheter

Som medborgare i Sverige eller ett annat EU-land är du också automatiskt EU-medborgare. Det ger dig många viktiga rättigheter, som rätten att fritt bo, arbeta, studera eller pensionera dig i andra EU-länder.

Dina rättigheter

Värdighet, friheter, jämlikhet, solidaritet, medborgarnas rättigheter, rättsskipning

Skydd av visselblåsare

EU-kommissionens initiativ för att skydda personer som rapporterar överträdelser mot EU-rätten.