Gå direkt till innehållet
Representationen i Sverige

Påverka EU

Här hittar du olika sätt att påverka beslutsfattandet i EU. 

Illustration för den nya plattformen
Via plattformen kan du framföra dina synpunkter och diskutera aktuella frågor med andra i EU. Bidragen som du och andra skriver på plattformen kan bli underlag för medborgarpaneler och rapporter. Du kan lämna dina synpunkter och delta på något av EU:s officiella språk, inklusive svenska.
EU:s medborgarinitiativ
Med ett europeiskt medborgarinitiativ kan du bidra till EU-politiken genom att uppmana EU-kommissionen att föreslå nya lagar. När ett initiativ har fått en miljon underskrifter måste kommissionen ta ställning till det.
Du kan lämna synpunkter på förslag till EU-lagstiftning
Här kan privatpersoner och företag lämna synpunkter på nya och befintliga lagar och initiativ.
EU-flagga framför EU-kommissionens huvudkontor i Bryssel
Lämna förslag på hur vi kan förenkla och modernisera EU:s lagar och göra dem mindre betungande
Europahuset fasad, med EU-flaggan och skylt med Europahuset i stora boksta ovanför entrén.
Delta i evenemang och seminarier som arrangeras av EU-kommissionens representation i Sverige.