Gå direkt till innehållet
Representationen i Sverige

Studier och praktikplatser

Erasmus+ är EU:s program som stöder utbildning, praktik, ungdomsutbyten och idrottsprojekt i EU.

24 svenska lärosäten är Europauniveristet och ingår i en Europauniversitetsallians, vilket möjliggör ökade möjligheter till mobilitet för studerande och anställda inom alliansernas universitet.

Representationen i Sverige tar varje termin emot praktikanter som har en praktikperiod i sin universitetsutbildning. För dig som avslutat din utbildning finns möjlighet till betald BlueBook-praktik. 

Europeiska solidaritetskåren är EU:s volontärprogram som erbjuder unga människor möjlighet att omsätta sitt samhällsengagemang i praktisk handling.

Är du lärare på en högstadie- eller gymnasieskola och intresserad av EU-kunskap? Vill du utveckla arbetet kring EU-frågor på din skola? Då ska du gå utbildningen till skolambassadör för EU.