Gå direkt till innehållet
Representationen i Sverige
Nyhetsbrev31 augusti 2021Lästid: 4 min

EU-kommissionens nyhetsbrev 31 augusti 2021

Kära EU-intresserade, I dag kommer arbetet i de europeiska institutionerna igång på allvar efter sommaruppehållet under augusti med ett inrikesministermöte om Afghanistan. 

Christian Danielsson, chef för EU-kommissionens representation i Sverige
European Union 2020

Kära EU-intresserade, 
I dag kommer arbetet i de europeiska institutionerna igång på allvar efter sommaruppehållet under augusti med ett inrikesministermöte om Afghanistan. På torsdag samlas EU:s utrikes- och försvarsministrar för att dryfta samma ämne. Vi är många som är djupt tagna av utvecklingen i landet under de senaste veckorna. Det snabba sammanbrottet av 20 års engagemang från Västs sida är chockerande. De kaotiska bilderna från Kabuls flygplats där desperata afghaner försöker att komma med flygningarna ut ur landet är hjärtskärande. Vad talibanernas seger kommer att betyda för vardagen i Afghanistan har vi redan fått en försmak av i den medierapportering som trots allt kommer ut från landet. Det finns en överhängande risk för en återgång till den extrema islamism som gruppen stod för senast den hade makten med ett lidande särskilt för kvinnor och flickor. Men sammanbrottet i Afghanistan får också konsekvenser för Västs trovärdighet och för vår uthållighet i att stödja de i grunden positiva samhällsförändringar i partnerländer vi söker att bistå. I Afghanistan handlade det initialt visserligen om terroristbekämpning; att oskadliggöra de som låg bakom terroristattentaten mot New York och Washington. Men det handlade också om att stödja ansträngningarna att skapa ett förändrat Afghanistan med målsättningar som demokrati, respekt för mänskliga rättigheter inklusive kvinnors och flickors rätt till utbildning och en positiv ekonomisk utveckling. Nu kommer ansträngningarna kortsiktigt att inriktas på att pressa talibanerna att acceptera att de som önskar lämna landet också kan lämna landet. Frågan om hur det framtida stödet till Afghanistan skall hanteras så att det når de som mest behöver blir också en viktig fråga som EU gemensamt behöver enas om. I det något längre perspektivet finns oron också i Europa för vilka migrationsströmmar som det Afghanska sammanbrottet kan ge upphov till. En sak är dock säker, Afghanistan kommer att stå högt på den europeiska dagordningen under hösten.

I Sverige domineras nyhetsflödet av dagliga rapporter om gängrelaterad våldsam brottslighet. Den kan tyckas lokal och koncentrerad till utanförskapsområden i större svenska städer men den är organiserad och internationellt uppkopplad. Narkotika, vapensmuggling eller människohandel känner inga gränser. Denna organiserade brottslighet är ett av de största hoten mot vår öppna samhällsmodell. Den är en brottslighet som växer snabbt och som anpassar sig till förändringar. Den har under senare år blivit allt mer våldsam vilket just gängkriminaliteten i Sverige, där allt oftare också oskyldiga drabbas, vittnar om. Den viktigaste drivkraften är pengar. Förra året beräknades den organiserade brottsligheten i EU omsätta 139 miljarder euro vilket motsvarar omkring 1% av den Europeiska unionens samlade BNP. Det är för mig uppenbart att denna snabbt växande organiserade brottslighet kräver ett fördjupat samarbete inom EU:s ram. Det var därför välkommet att EU-kommissionär Ylva Johansson i våras lade fram en strategi för hur EU skall möta den organiserade brottsligheten mer effektivt och en strategi mot människohandel. Det handlar om ett fördjupat polissamarbete där Europol utgör grundbulten med ett förstärkt mandat. Det gäller att gå från tillfälliga samarbeten till strukturerat partnerskap mellan polismyndigheter i de olika medlemsländerna. Det handlar också om säkert och mer effektivt informationsutbyte om brottslighet och misstänkta brottslingar. Det blir allt viktigare att ”följa pengarna”. Nu krävs ett snabbt agerande från medlemsländerna och Europaparlamentet för att strategierna också skall leda till konkreta och synliga resultat.

För tio dagar sedan deltog jag i ett seminarium i Oxelösund med anledning av att SSAB:s järnverk för första gången producerade fossilfri stålplåt för leverans till kund. Det blev en högtidlig stund i närvaro av Ibrahim Baylan, Beatrice Ask och berörda företagsledare. Sverige ligger längst fram i denna teknikutveckling. Den är dyrare än traditionellt tillverkat stål och det rådde bred enighet vid seminariet om betydelsen av ett snabbt beslut kring kommissionens förslag om en uppgradering av utsläppshandelssystemet och en gränsjusteringsmekanism. Båda blir avgörande för att det kolfria stålet skall bli kommersiellt gångbart.

Slutligen har hittills 529 miljoner vaccinationer genomförts inom EU och 70 % av befolkningen har också fått de nödvändiga två doserna.

Christian Danielsson
Chef för EU-kommissionens representation i Sverige
 

Översikt

Publiceringsdatum
31 augusti 2021