Gå direkt till innehållet
Representationen i Sverige
Nyhetsbrev31 augusti 2022Representationen i SverigeLästid: 3 min

EU-kommissionens nyhetsbrev 31 augusti 2022

Christian Danielssons krönika med en sammanfattning av aktuella EU-frågor.

Christian Danielsson framför en svensk flagga och en EU-flagga
Europeiska unionen, 2022 / Jonathan Nackstrand

Kära EU-intresserade,

Nu duggar linjetalen om europeisk politik tätt. Den 29 augusti var det kommissionens ordförande Ursula von der Leyen som talade på temat vid den årliga konferensen om europeisk säkerhet i Bled i Slovenien. Von der Leyen (VdL) presenterar en strategisk ansats för Europa som vilar på tre ben. För det första betonar hon fortsatt uppslutning och försvar av rättsstaten och den internationella rättsordningen. För detta måste Europa minska det skadliga beroendet av länder som Ryssland och Kina. Det handlar delvis om beroendet av rysk energi där Europa kommit i ett utpressningsförhållande men det handlar också om ensidiga beroenden av strategiska mineraler från Kina.

Stöd till utsatta demokratier i grannskapet är det andra benet. Det handlar i första hand om Ukraina, där VdL är mycket tydlig med betydelsen av fortsatt europeiskt stöd för att Ukraina skall vinna kriget mot Ryssland men också för återuppbyggnaden och de reformer som är nödvändiga för att Ukraina skall kunna nå målet, att bli fullvärdig medlem i Europeiska unionen. Det andra benet handlar också om västra Balkan och VdL betonar att ländernas väg mot ett medlemskap i EU är av strategisk betydelse. Det tredje benet är den europeiska tillväxtmodellen som är grundad på demokrati, rättsstat, respekt för mänskliga rättigheter och ekonomisk öppenhet och att den måste värnas för att fortsätta leverera välstånd och klara av stora utmaningar, som den gröna omställningen. På detta sätt kan Europa inspirera andra länder och sprida respekt för de värderingar som vi står för. Men det måste följas av konkret handling och VdL pekar på investeringsinitiativet "Global Gateway", som just syftar till att stödja uthållig ekonomisk utveckling i partnerländer och motverka skadliga beroenden. Talet i Bled ger en föraning om delar av vad som kommer i kommissionsordförandens anförande den 14 september om tillståndet i Unionen.

Den 29 augusti presenterade Förbundskansler Scholz sin vision om europeiskt samarbete i ett tal i Prag. Talet är intressant, pragmatiskt och visionärt. Scholz målar upp en utvidgad, förstärkt Union som står på en stadig värdegrund och vägen dit.

Energikrisen står fortsatt i hög grad i centrum för den europeiska politiken. Oron för vad de höga el- och gaspriserna för med sig för välfärd och sammanhållning är betydande. Det är bakgrunden till kommissionens initiativ "RePower EU" som syftar till att investera ytterligare 300 miljarder euro i den gröna energiomställningen. Likaså är medlemsländernas frivilliga åtagande, som ingicks den 26 juli, att minska gaskonsumtionen med 15% viktigt, inte minst för att solidariskt komma ur det ryska gasberoendet. Men mer behöver göras och kommissionsordförande Ursula von der Leyen har förklarat att kommissionen i närtid kommer med förslag både om vad som kan göras beträffande de onormalt höga elpriserna men också att i ett lite längre perspektiv föreslå nödvändiga ändringar i den gemensamma energimarknaden.

Idag inleds detta halvårs informella utrikesministermöte, Gymnichmötet, i Prag. Rysslands anfallskrig och det fortsatta stödet till Ukraina dominerar. Mötet har föregåtts av ett försvarsministermöte om ytterligare konkreta militära stödinsatser. Begränsningar i turistresor för ryska medborgare är en fråga för Gymnichmötet. Här ligger både en suspendering av gällande visaförenklingsavtal och ytterligare begränsningar i utfärdandet av turistviseringar på bordet. Vissa medlemsländer har redan slutat utfärda sådana viseringar.

Slutligen så vill jag påminna om den hearing om riksdagspartiernas europapolitik som Representationen ordnade under Almedalsveckan.  Jag hoppas att inspelningarna är av intresse inför det stundande valet. Låt mig också göra reklam för det seminarium om Arktis som föreningen Norden arrangerar tillsammans med representationen på torsdag: det kommer att bli ett spännande samtal om de geopolitiska intressena i Arktis och de utmaningar Sverige möter i egenskap av en arktisk nation. För er som inte kan vara på plats kan jag meddela att inspelningen kommer att även inom kort kommer att kunna ses på SVT Forum.  

Christian Danielsson

Chef för EU-kommissionens representation i Sverige

Översikt

Publiceringsdatum
31 augusti 2022
Upphovsman
Representationen i Sverige