Gå direkt till innehållet
Representationen i Sverige
Nyhetsbrev12 april 2024Representationen i SverigeLästid: 9 min

EU-kommissionens nyhetsbrev den 12 april 2024

Annika Wäppling Korzineks krönika med en sammanfattning av aktuella EU-frågor, samt en överblick över vad som står på EU:s dagordning framöver.

Kära EU-intresserade,

Den stora händelsen i veckan var att migrations- och asylpakten antogs av Europaparlamentet. Under många år har de tio akterna, som pakten består av, stötts och blötts i förhandlingar i rådet och i Europaparlamentet. Flera svenskar har varit pådrivande i att ta fram den nya migrationslagstiftningen, allt från ansvarig EU-kommissionär Ylva Johansson till europaparlamentarikerna Tomas Tobé (M) och Malin Björk (V), som har varit föredragande för varsin rättsakt. Nu är hela paketet äntligen klubbat, även om EU:s medlemsländer slutligt behöver godkänna de nya lagarna på ett kommande rådsmöte, troligen när jordbruksministrarna möts den 29 april. Därefter får länderna två år på sig att införa de nya reglerna i sin lagstiftning. Migrations- och asylpakten beräknas bland annat leda till mer rättssäkert och likvärdigt asylmottagande och återsändande, bättre kontroll av de yttre gränserna, solidaritet mellan medlemsländerna i att hantera flyktingmottagande (med möjlighet för medlemsländerna att välja hur man vill bidra) och bättre registrering av flyktingar via ett gemensamt datasystem.

Rådet och EU-kommissionen har beställt varsin intressant rapport som håller på att tas fram just nu. Den ena skrivs av Mario Draghi och ska ge en analys av EU:s konkurrenskraft, och den andra av Enrico Letta och handlar om EU:s inre marknad. Den sistnämnda diskuterades på kommissionens kollegiemöte i onsdags och kommer att presenteras vid stats- och regeringschefernas toppmöte i Bryssel den 17–18 april. Områden som kommer att lyftas, där mer behöver göras för att förbättra och förstärka den inre marknaden, är till exempel kapitalmarknadsunionen, tjänster, jordbrukets roll och satsningar på EU-ländernas infrastruktur, där till exempel järnvägssystemet behöver förbättras. Europeiska rådet ska dessutom diskutera rådets strategiska agenda som identifierar de politiska prioriteringarna för kommande mandatperiod.

Transeuropeiska transportnät (TEN-T) med järnvägar i fokus ska vi också diskutera i Sundsvall under Järnvägsforum Norr den 18–19 april, och bredare tar vi oss an hela det geopolitiska perspektivet för norra Sverige, EU-val och EU:s framtidsfrågor under Europaforum Norra Sverige den 17–18 april, också det i Sundsvall. Lite längre söderut, närmare bestämt i Malmö, lanseras den senaste boken i serien Europaperspektiv, där ledande svenska forskare och experter diskuterar hur EU ska hantera ett antal utmaningar som berör unionens djup och storlek. Och slutligen, som jag nämnde förra veckan, är vi i Göteborg den 19 april och pratar EU-val, dels med förstagångsväljare och dels med näringslivet.

Hoppas ni får en lika spännande EU-vecka som vi!

Annika Wäppling Korzinek

Chef för EU-kommissionens representation i Sverige

Evenemang

17/4 och 19/6: Webbinarium om huvudkontorsbaserad beskattning för små och medelstora företag
Den 17 april och 19 juni kommer två webbseminarier att anordnas för att informera om det förslag som kommissionen antog den 12 september 2023 med syfte att förenkla skattemässigt för små- och medelstora företag som bedriver gränsöverskridande handel. Plats: Webstreaming. 

Läs mer.     
 

18/4 EU:s djup och storlek i en tid av ofred
Bokrelease i Malmö. Ledande svenska forskare och experter diskuterar hur EU ska hantera ett antal utmaningar som berör unionens djup och storlek. Arrangör: Europaperspektiv, EU-kommissionen i Sverige, Region Skåne och Malmö unversitet. Plats: Orkanen (sal D138), Malmö universitet, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö.

Läs mer

19/4 Seminarium inför EU-valet: ”Mitt Första EU-val”, Handelshögskolan, Göteborg.

Vi välkomnar förstagångsväljare, men även intresserad allmänhet till en debatt mellan Evin Incir (S) och Elisabet Lann (KD), båda kandidater i EU-valet, om EU:s asyl- och migrationspolitik samt utrikespolitik. Var: Malmstensalen, Handelshögskolan, Vasagatan 1, Göteborg 

Anmäl dig här. 

19/4 Seminarium inför EU-valet: ”Göteborgs näringsliv ställer om – så påverkar EU-valet”, 

Vi välkomnar företagare, näringsliv, studenter, men även intresserad allmänhet, till ett samtal som tar sin utgång i två stora omställningar vi står inför men med ett särskilt näringslivsperspektiv: grön omställning med fokus på energi och digital omställning med fokus på AI och cybersäkerhet. Var: Malmstensalen, Handelshögskolan, Vasagatan 1, Göteborg 

Anmäl dig här. 

23/4 Peace, laugh and understanding

Vad får det förändrade säkerhetsläget för konsekvenser för världen, Europa och Sverige? Vilken betydelse får utgången av EU-valet för freden i Europa? Och vad behövs för att skapa hållbar fred i världen?

Var: Medelhavsmuseet, Fredsgatan 2, Stockholm

Arrangör: Föreningen för utvecklingsfrågor (FUF)

Anmälan: Peace, laugh and understanding (simplesignup.se)

24/4 – 7/5 European Festival: Ukrainian Spring 2024

Den andra upplagan av European Festival: Ukrainian Spring äger rum i Sverige 24 april – 7 maj. Konceptet för årets festival är att presentera Ukraina som en självklar del av det gemensamma europeiska kulturarvet. Festivalen utlovar nya innovativa vinklar och perspektiv på detta tema.

Läs mer och biljetter.

26/4 Sverige och EU:s energipolitik
Vilken roll kan Europa spela för att bidra inte bara till Sveriges energitrygghet utan även till Sveriges ambitiösa energistrategi? Ledande experter medverkar. Arrangör: EU-kommissionens representation i Sverige. Plats: Europahuset, Regeringsgatan 65, Stockholm 

Läs mer.    

29/4 Välkommen till valdebatt om tech- och konkurrenskraftsfrågor med kandidater till Europaparlamentet
Vad är viktigt för våra partier inom tech- och digitaliseringsområdet de närmaste fem åren i Europaparlamentet? Hur säkrar vi jobben och Europas framtida konkurrenskraft? Behövs fler eller färre regler på EU-nivå? Arrangör: TechAlliansen, i samarbete med EU-kommissionens representation i Sverige. Plats: Europahuset, Regeringsgatan 65, Stockholm 

Läs mer

3/5 Använd din röst i EU-valet
Den 3 maj arrangerar EU-kommissionen tillsammans med Myndigheten för delaktighet, Myndigheten för tillgängliga medier samt Sveriges kommuner och regioner en webbsänd halvdag om EU-valet. Plats: Europahuset, Regeringsgatan 65, plan 2, Stockholm.

Läs mer

9/5 Firande av Europadagen i Eurovision Village i Malmö

Europadagen uppmärksammas den 9 maj varje år för att fira fred och sammanhållning i Europa. Välkommen till vår EU-monter för att fira Europadagen 2024 med oss! Delta i våra aktiviteter och frågesporter för att lära dig mer om EU:s mål och värden kopplade till ESC:s historia

Ingen registrering behövs

10/5 EU(ro)vision Day: Firande av Europadagen vid Malmö universitet

En heldag med seminarier, föreläsningar och kulturevenemang med anledning av Europadagen (9 maj) för att fira freden och sammanhållningen i Europa i samband med Eurovision Song Contest 2024.

Var: Malmö universitet

Organisatörer: Malmö universitet, Europeiska kommissionens representation i Sverige, Europa Direkt-kontoren i Skåne och Centre for Modern European Studie – ett Öresunds nätverk, under beskydd av värdstaden för Eurovision Song Contest, Malmö stad.

Läs mer. 

13/5 EU-valdebatt – DEMOKRATI & AI – framtiden för EU

Europa står inför både utmaningar och möjligheter med den allt snabbare AI-utvecklingen. Samtidigt hotas demokratin globalt. Kommer EU att lyckas stå pall? Den 13 maj debatterar de svenska toppkandidaterna några av Europas mest avgörande frågor.

Läs mer.
    

16/5 Workshop om språkteknologi för ett flerspråkigt Europa!
Hur kan din verksamhet utvecklas med hjälp av AI? Välkommen till en workshop om språkteknologi för ett flerspråkigt Europa. Arrangör: Språkbanken Sam och AI Sweden. Plats: Europahuset, Regeringsgatan 65, plan 2, Stockholm.

Läs mer.   

28/5 Jord- och skogsbruket är EU:s bästa försvar!
Tillsammans med LRF bjuder EU-kommissionen in till debatt om hur jord- och skogsbruket kan bidra till en trygg livsmedelsförsörjning och den gröna omställningen och vilka förändringar som krävs i EU-lagstiftning och EU-ersättningar för att nå dit.

Läs mer.

 

EU DENNA VECKA

Europaparlamentet

På agendan

Nästa veckas dagordning publiceras fredagar via länken nedan.. Se bifogad länk.

Europaparlamentets agenda

Europeiska rådet
Europeiska unionens råd

Officiella möten i rådet anordnas av Europeiska unionens råd och leds av rådets ordförandeskap. Varje ordförandeskap anordnar även informella ministermöten för att diskutera initiativ till en särskild fråga eller rådskonstellation.

Här finner du information om möten, ämnen och händelser under det belgiska ordförandeskapet. 
 

På agendan

12/4 Ekofinrådet • 12/4 Informellt möte mellan telekommunikationsministrarna • 15-16/4 Informellt möte mellan energiministrarna • 17-18/4 Extra möte i Europeiska rådet • 18-19/4 Informellt möte mellanministrarna ansvariga för konsumentskydd

Vill du veta mer om något av vårens alla kommande råd? 

Du hittar alla tider och länkar samt agendor i möteskalendariet som kan uppdateras med kort varsel.

Evenemang

Europa Direkt

EUROPA DIREKT-NÄTVERKET I SVERIGE 2021-2025

Nätverket utgörs av 15 lokala och regionala EU-informationskontor runt om i Sverige. Hitta ditt närmaste Europa Direkt-kontor på denna karta  

15/4 Europa Direkt Västerbotten – Föreläsningsserie på Umeå Universitet med syfte att lyfta EU-valet genom olika teman

EU-frågor kopplade till samernas rättigheter och situation i norra Sverige.

Läs mer.

17/4 Europa Direkt Härnösand, Europa Direkt Västerbotten och Europa Direkt Norrbotten anordnar Europaforum – unga och demokrati, en konferens om EU-valet för gymnasieelever i norra Sverige
På plats är Europaparlamentet i Sverige, EU Careers och Europeiska ungdomsparlamentet. Från Umeå och Härnösand till Bryssel – kandidater till Europaparlamentet: På plats: Jonas Sjöstedt (V). Videohälsningar: Abir al-Sahlani (C) med flera. 

Läs mer. 

18/4 Vår sköra demokrati
I föreläsningsserien Vår sköra demokrati vill Europa Direkt Hässleholm och Regionmuseet Skåne belysa olika aspekter av demokratin och medborgerligt engagemang. 

Plats: Regionmuseet i Kristianstad

Läs mer och anmäl dig här.

Övrigt

18/4 EU-valet och Ukraina: panelsamtal med kandidater till EU-parlamentet

Nordic Ukraine Forum bjuder in representanter från svenska riksdagspartier till en paneldiskussion om Ukraina och det kommande EU-valet.

Läs mer och anmälan.

 

Vill du vara med på sändlistan? Anmäl dig i vårt nya verktyg Conrep .

Observera att du måste välja de ämnesområden du är intresserad av. 

 

Europeiska kommissionens representation i Sverige

Sociala medier:
X (Twitter) 
Facebook
Instagram
YouTube

Website: Representationen i Sverige

E-mail: comm-rep-seatec [dot] europa [dot] eu (comm-rep-se[at]ec[dot]europa[dot]eu)

 

Översikt

Publiceringsdatum
12 april 2024
Upphovsman
Representationen i Sverige