Gå direkt till innehållet
Representationen i Sverige
Nyhetsbrev15 februari 2023Representationen i SverigeLästid: 2 min

EU-kommissionens nyhetsbrev den 15 februari 2023

Annika Wäppling Korzineks krönika med en sammanfattning av aktuella EU-frågor. 

Porträtt av Annika Wäppling Korzinek

Kära EU-intresserade
 

Som ni vet så handlar mycket av EU-arbetet om lagstiftning. Processen börjar med att våra kollegor i kommissionen skriver lagförslag som sedan stöts och blöts av Europaparlamentariker och av EU-ländernas ministrar för att så småningom bli lag som gäller i alla EU-länder. Den här veckan möts finansministrarna i Bryssel och Europaparlamentet har session i Strasbourg, där ledamöterna bland annat väntas rösta för nollutsläpp av koldioxid från personbilar och lätta lastbilar senast 2035, vilket är en del av klimatpaketet ”Fit for 55”.

Samtidigt fortsätter kommissionen vidare längst vägen mot en klimatneutral kontinent 2050. I veckan har EU-kommissionen föreslagit ambitiösa nya utsläppsmål för nya tunga fordon, från och med 2030. Fram till 2040 föreslås att utsläppen minskas med hela 90 %. Lastbilar, stadsbussar och långfärdsbussar i EU drivs till 99 % med förbränningsmotorer, ofta med tanken full av importerade fossila bränslen såsom diesel. Tunga fordon står för mer än 6 % av EU:s totala utsläpp av växthusgaser och mer än 25 % av utsläppen från vägtransporter.

Kommissionen föreslår också att alla nya stadsbussar ska vara utsläppsfria från och med 2030. Det påverkar inte bara klimatet, utan kommer också att förbättra städernas luftkvalitet och därmed européernas hälsa. 

En av kommissionens uppgifter utanför lagstiftningsarbetet är att granska den ekonomiska utvecklingen i medlemsländerna. I veckan kom den så kallade vinterprognosen som är inriktad på BNP - och inflationsutvecklingen i alla EU:s medlemsstater. EU-kommissionens prognos visar att Sveriges BNP-tillväxt uppgick till 2,4 procent 2022 men förväntas backa i år, minus 0,8 procent för att sedan bli 1,2 procent 2024. Sveriges BNP-tillväxt är lägst i hela EU i år. Hushållen förväntas att hålla tillbaka sin konsumtion till följd av att lönerna ökar mindre än inflationen, ökande arbetslöshet och betydande osäkerhet om den ekonomiska utvecklingen.  En viss ökning av konsumtionen förväntas från tredje kvartalet 2023 och framåt i takt med att inflationen avtar, realinkomsterna börjar återhämta sig och bostadsmarknaden vänder uppåt.

En annan central aspekt av EU-samarbetet är utbytet av idéer och erfarenheter mellan länderna. Den här veckan hålls inget av den många informella rådsmötena i Stockholm, men det är ändå full fart i ordförandeskapets konferensanläggning. En expertgrupp samlades i början av veckan för ett högnivåmöte om aktivt åldrande. Det följs av en konferens om vapensmuggling där bland annat den svenska kommissionären Ylva Johansson medverkar. Senare i veckan hålls ytterligare en konferens om implementering av nationella planer mot rasism, med medverkan av jämlikhetskommissionären Helena Dalli. I Umeå hyllas skapande i Frihet att skapa – Europeiska unionens konferens om konstnärlig frihet och kulturella och kreativa branscher. Där medverkar kommissionär Mariya Gabriel på videolänk. 

Ytterligare en aspekt av samarbetet är EU:s budget och frågan om hur den ska användas. Där pågår som alltid diskussioner och dem lär vi få skäl att återkomma till, om inte förr inför den aviserade halvtidsöversynen av den fleråriga budgetramen 2021–2027.

 

Annika Wäppling Korzinek

Chef för EU-kommissionens representation i Sverige

Översikt

Publiceringsdatum
15 februari 2023
Upphovsman
Representationen i Sverige