Gå direkt till innehållet
Representationen i Sverige
Nyhetsbrev19 januari 2024Representationen i SverigeLästid: 14 min

EU-kommissionens nyhetsbrev den 19 januari 2024

Annika Wäppling Korzineks krönika med en sammanfattning av aktuella EU-frågor, samt en överblick över vad som står på EU:s dagordning framöver.

Annika in front of blue wall with commission logos

 

 

 

Kära EU-intresserade!

Idag har vi haft finbesök i Stockholm av EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen. Hon träffade Sveriges och Finland statsministrar Ulf Kristersson och Petteri Orpo, för att diskutera skog, konkurrenskraft och EU:s stöd till Ukraina. Vi gjorde även besök på Stora Enso för att se deras forskning och produktion av Lignode, ett träbaserat material som kan ersätta grafit i batterier. Sverigebesöket avslutas med en presskonferens som du kan se här

 

EU-kommissionens ordförande har hunnit med mycket mer i veckan än ”bara” ett besök i Sverige. Tidigare i veckan diskuterade von der Leyen resultatet av det senaste toppmötet i december med Europaparlamentets ledamöter i Strasbourg. Hon påminde dem om EU-ländernas överenskommelse om att inleda medlemskapsförhandlingar med Ukraina och Moldavien samt Bosnien och Hercegovina, så snart landet i tillräcklig grad uppfyller de nödvändiga kriterierna. Nu kommer EU-kommissionen att påbörja en screeningprocess och sätta upp ett ramverk för framtida förhandlingar. För att förbereda för en union med mer än 30 medlemsländer presenterar EU-kommissionen om en månad idéer  som ska utmynna i förslag på reformer. Medlemsländerna fortsätter sedan diskussionen i vår under det belgiska ordförandeskapet

 

Som ni vet lyckades inte ledarna i december att enas om EU:s fleråriga budgetram. 26 av 27 medlemsländer stödde förslaget till översyn av den fleråriga budgetramen, vilket inkluderade ett paket på 50 miljarder euro till Ukraina. Ett extra toppmöte kommer att hållas den 1 februari för att övertyga samtliga 27 medlemsländer att godkänna förslaget.

 

Von der Leyen hann även med att besöka World Economic Forum i Davos. I sitt tal kommenterade hon forumets rapport om globala risker (Global Risk Report) för 2024 som sammanfattar de globala utmaningar vi står inför. Hon varnade för att desinformation och felaktig information samt en ökande polarisering i samhället – särskilt relevant i år eftersom 2024 är ett globalt supervalår – utgör en allvarlig risk som begränsar vår förmåga att hantera globala utmaningar som till exempel klimatförändringar och geopolitiska spänningar.

 

På tal om bekämpande av klimatförändringar, grön omställning samt en geopolitik som betonar vikten av att göra Europa mer oberoende, meddelades det tidigare i veckan att Northvolts batterifabrik i Skellefteå beviljas ett stort lånepaket av EIB (Europeiska investeringsbanken) på över 1 miljard dollar. EIB kommer att finansiera utbyggnaden av Europas första gigafabrik för cirkulär batteriproduktion, Northvolt Ett. Det är den största gröna lånetransaktionen i Europa hittills. EU-kommissionen godkände också i början av januari att Northvolt får 902 miljoner euro i statsstöd från Tyskland till ett fabriksbygge i tyska Heide. 

 

Jag önskar er en skön vecka!

 

Annika Wäppling Korzinek

Chef för EU-kommissionens representation i Sverige

 

Det senaste om krisen i Ukraina     


Information om EU:s stöd, åtgärder och solidaritet med Ukraina på EU-kommissionens webbplats EU:s solidaritet med Ukraina.


EU denna vecka

 


Här finner du information om möten, ämnen och händelser under det belgiska ordförandeskapet. 
 

 

 

 

EUROPAPARLAMENTET

PÅ AGENDAN 

Slutspurten inför EU-valet har inletts. Den här veckan möts ledamöterna i Strasbourg för årets första plenarsession. Digitala musikplattformar, förbud mot vilseledande produktinformation och debatt om Ukraina, Ungern och utvidgning står bland annat på agendan

Europaparlamentets agenda
 

 

 

Europeiska rådet
Europeiska unionens råd

Officiella möten i rådet anordnas av Europeiska unionens råd och leds av rådets ordförandeskap. Varje ordförandeskap anordnar även informella ministermöten för att diskutera initiativ till en särskild fråga eller rådskonstellation.

PÅ AGENDAN 

22-23/1 Informellt möte med handelsministrarna
Dagordning bekräftas senare.

22/ Utrikesrådet
På dagordningen:
- Rysslands anfallskrig mot Ukraina
- Läget i Mellanöstern
- Aktuella frågor

23/1 Jordbruks- och fiskerådet
På dagordningen:
- Arbetsprogram på området jordbruk och fiske
- Handelsrelaterade jordbruksfrågor
- Politisk dialog om framtiden för EU:s jordbruk
- Resilienta europeiska skogar

24-26/1 Informellt möte med justitie- och inrikesministrarna
Dagordning bekräftas senare.


Evenemang

 

 

24/1 EU Sustainable Investment Summit
The EU Sustainable Investment Summit is the European Commission’s flagship annual event on sustainable investment. This year’s edition, Delivering on the green transition, will bring together international high-level speakers that will discuss key challenges, concrete actions to foster cooperation on sustainable investment, and how to accelerate the green transition towards climate neutrality. The summit will take place in Brussels. Registrations are open.The event will be hybrid, so it can be followed live.

Date: 24 January 2024, 14:00 

Register here to attend or to watch the event online. 

 

 

2/2 Cancer har inga gränser – säkerställ därför EU:s fortsatta engagemang inför EU-valet

Vi vet att om det inte vidtas kraftfulla åtgärder nu så väntas cancerfallen inom EU öka med 24 procent fram till 2035 och därmed bli den enskilt största dödsorsaken i Europa. I Sverige drabbas 65 000 personer drabbas av cancer varje år och 16 000 cancerfall årligen kan förebyggas, främst genom ändrade levnadsvanor. Detta visar på att det är tydligt att våra utmaningar är gemensamma med andra länder och vi inte ensamma kan besegra cancern. Möjligheterna att göra skillnad och rädda liv är därmed enorma om vi samarbetar. 

Europe’s Beating Cancer Plan har stor betydelse och är på många sätt en förebild för det svenska cancerarbetet. Den omfattar hela sjukdomskedjan, från forskning och prevention till vård, rehabilitering och livsvillkor för canceröverlevare. Att det även kopplats ekonomiska medel till planen samt en tydlig färdplan för hur de olika målen ska kunna nås bör vara en stor inspiration för Sverige inför revideringen av vår nuvarande cancerstrategi. Genom att implementera åtgärderna i planen och använda de goda finansieringsmöjligheterna som anges i planen kan Sverige komma närmare målet att besegra cancern.

Genom EU:s arbete sätts kampen mot cancer i strålkastarljuset och hjälper till att lyfta behov och insatser på respektive medlemslands agenda, däribland Sveriges. Det ambitiösa arbete som den nuvarande EU-kommissionen har påbörjat behöver därför fortsätta även under nästa mandatperiod. Visionen finns i EU:s cancerplan, men handlingskraften återstår att bevisas under de kommande åren. Det ansvaret ligger framför allt på EU-kommissionen, Europaparlamentarikerna, men även på respektive medlemslands politiker. Syftet med seminariet är att både höja kunskapen och engagemanget för cancerområdet inför EU-valet i juni 2024.

När: 2 februari 2024, kl. 9.00-12.00. Seminariet avslutas med mingellunch kl. 12.00.
Kaffe serveras innan seminariet börjar.  

Var: Europahuset, Regeringsgatan 65, Stockholm

Anmälan: senast 19 januari 2024 till lee [dot] martinatcancerfonden [dot] se (lee[dot]martin[at]cancerfonden[dot]se). Ange även eventuell specialkost.


 

 

7/5 Boka datumet: Firande av Europadagen

Vi kommer traditionsenligt att fira Europadagen på Kulturhuset/Stadsteatern! Europadagen 9 maj 2024 sammanfaller med Kristi Himmelsfärdsdag och själva firandet kommer därför att ske den 7 maj.

Program bekräftas senare.

 

 

Samtliga tre arrangörer

 

 

8/2 Seminarium om Vikten av finansiell utbildning i Sverige och EU

Ung Privatekonomi, Unga Aktiesparare & Svensk Värdepappersmarknad bjuder in till seminarium i Europahuset om finansiell utbildning. Seminariet utgår från EU-Kommissionens nya ramverk om finansiell kompetens för barn och unga som presenterades hösten 2023.

Anföranden:

Paulina Dejmek-Hack, Director for General Affairs på Europeiska Kommissionen kommer tala om Kapitalmarknadsunionen och EU-Kommissionens ramverk för finansiell utbildning för barn och unga som lagts fram inom ramen för Kapitalmarknadsunionen.

Johan Almenberg, Statssekreterare Finansdepartementet kommer tala om finansiell förmåga och utbildning i ett svenskt perspektiv och om vikten av detta.

Tova Larsson, verksamhetschef, Ung Privatekonomi & Emma Hedman, projektledare, Unga Aktiesparare kommer tala om sitt förslag att på gymnasiet inkludera privatekonomi som individuellt val, och möjligheten att läsa ett ämne om finanskunskap inom ekonomiprogrammet. Konkreta ämnesplaner har tagits fram och skickats till Skolverket.

Panelsamtal - Finansiell utbildning i Sverige
Hur ser kunskapsnivån ut, vilka initiativ finns, och vad behöver göras för att förbättra kunskapen?

Paneldeltagare:
Paulina Dejmek-Hack, Director for General Affairs, Europeiska Kommissionen
Johan Almenberg, Statssekreterare, Finansdepartementet
Henrik Johansson, VD, Unga Aktiesparare
Kristofer Krmpotic, budget- och skuldrådgivare & representant från BUS-föreningen (Yrkesföreningen för budget- och skuldrådgivare)
Ytterligare deltagare kan tillkomma.
Moderator: Fredrik Bonthron, Chefsekonom, Svensk Värdepappersmarknad.

Datum: 8 februari kl. 14:00-15:30

Plats: Europahuset, Regeringsgatan 65, Stockholm

Anmälan: Seminarium (ungprivatekonomi.se)

 

 

 

 

9/6 Val till Europaparlamentet

EU-valet 2024 närmar sig med stora kliv. Vart femte år väljer EU:s medborgare ledamöter till Europaparlamentet. Nästa val till Europaparlamentet hålls 6-9 juni 2024. Vilken dag beror på medlemslandets valregler. I Sverige är valdagen söndagen den 9 juni. Det finns en särskild webbplats på alla officiella EU-språk med information om nästa val till Europaparlamentet. Webbplatsen hittar du här. Du kan lära dig mer om hur valet fungerar, om hur valresultatet sett ut i tidigare val och om vilka de politiska grupperna i Europaparlamentet är. Du kan även kontakta Europa Direkt på tel. 00800 67891011, för att söka svar på alla dina frågor om EU och EU-valet. Mer information om hur du kan kontakta Europa Direkt hittar du här.

 


Övrigt

 

 

 

Rollspel: beslutsfattande i EU med tema choklad

EU-kommissionen har tagit fram ett engagerande och kostnadsfritt rollspel om vad som får kallas choklad inom EU. Spelet vänder sig till skolklasser, studentföreningar, grupper av anställda och alla andra som bättre vill förstå EU:s demokratiska beslutsprocess. Rollspelet är en perfekt introduktion till ett större EU-projekt eller som en fristående aktivitet, exempelvis inför EU-valet i juni. Deltagarna intar roller som nationella ministrar och representanter för EU-kommissionen och Europaparlamentet. De möts i ministerrådet för förhandla och rösta om en lösning för att ena länderna i chokladfrågan samtidigt som de ska värna om sitt lands medborgare och intressen. Det kommer uppstå livlig debatt och rollspelets utfall blir sällan som förväntat. Det är deltagarna som styr och påverkar. Rollspelet är roligt, bidrar till förståelse och dialog kring EU och fungerar utmärkt att genomföra både i person eller digitalt. Här finns allt material färdigt att kostnadsfritt ladda ned för att simulera hur den demokratiska processen inom EU går till – med choklad som exempel.

 
 


Europa Direkt

EUROPA DIREKT-NÄTVERKET I SVERIGE 2021-2025

Nätverket utgörs av 15 lokala och regionala EU-informationskontor runt om i Sverige. Hitta ditt närmaste Europa Direkt-kontor på denna karta  

 

26/1 Europa Direkt Hässleholm - Förintelsens minnesdag uppmärksammas på Hässleholms stadsbibliotek

Hässleholms stadsbibliotek och Europa Direkt Hässleholm uppmärksammar Förintelsens minnesdag fredagen den 26/1 kl.15.00-16.00 genom en digital föreläsning med en representant från Berättargruppen Förintelsens efterlevande som består av barn och barnbarn till Förintelsens ögonvittnen. Notera att föreläsningen arrangeras fredagen den 26/1, och ej den 27/1 som är det egentliga datumet för Förintelsens minnesdag. 

När: 26/1 kl.15.00-16.00. Kaffe serveras från kl.14.30. 

Plats: Hässleholms stadsbibliotek

Evenemanget är gratis och ingen anmälan krävs. Det är begränsat antal platser så först till kvarn gäller. Mer information finns här

1/2 Europa Direkt Fyrbodal - Föreläsning med Annie Lööf 

Kom och träffa före detta partiledaren för Centerpartiet och nu även författaren Annie Lööf som kommer till Åmål! Annie kommer prata om hur det är att vara kvinna i politiken, hennes tankar inför EU-valet och det svenska politiska klimatet. Event på plats. Läs mer och anmäl dig här

 

7/2 Europa Direkt Sydskåne - Europa Direkt Sydskåne lyfter EU:s möjligheter på Malmö universitet

Studerar du på universitet och är intresserad av möjligheter utanför Sveriges gränser? Är du intresserad av en karriär inom EU:s institutioner? Kom då och träffa Europa Direkt Sydskåne på ”Meet your future” på Malmö universitet. 

Var: Malmö universitet

När: 7/2, kl. 15-18 med möjlighet till mingel efteråt
Anmälan: kontakta Institutionen för Globala Politiska Studier, MaU.

Evenemanget arrangeras av Institutionen för Globala Politiska Studier på Malmö Universitet. Det blir spännande presentationer och panelsamtal kring möjligheter att arbeta inom EU:s institutioner, privat- och offentlig sektor samt doktorandstudier.

 

8/2 Europa Direkt Sydskåne - Föredrag om EU:s skogs- och klimatpolitik för näringsliv och aktörer i Simrishamn 

Regeringen vill inte att EU ska lägga sig i hur Sverige sköter sina skogar. Samtidigt gäller EU:s skogspolitik inom hela EU. I EU:s politik ingår bl.a. att 30% av naturen ska skyddas, även 30% av skogen. Europa Direkt Sydskåne har bjudit in Erik von Pistohlkors, chef för ekonomisk och politisk rapportering vid EU-kommissionens representation i Sverige, för att berätta om EU:s strategi för skog och biologisk mångfald. Han redogör även för EU:s klimatpolitik inom ramen för Fit for 55-paketet.

När: 8/2, kl 18.00–19.30
Ingen föranmälan krävs.

Var: Simrishamn, Skeppet på Marint centrum, Varvsgatan 2

Under föredraget kommer Europa Direkt Sydskåne även att presentera sin verksamhet. 

21/2 Europa Direkt Fyrbodal - Inspirationsmöte inför EU-valet 

Välkommen till ett inspirationsmöte om EU-valet 2024 den 21 februari 9:30-12:00.

Fokus: Varför är din röst viktig? Vilka är de stora frågorna inför valet? Hur kan vi få fler att rösta?

Europa Direkt Fyrbodal, Trollhättans Stad, Högskolan Väst och Europaparlamentets kontor bjuder på kaffe och information om EU-valet 2024. Bland annat gästas vi av Europaparlamentets kontor i Sverige, som presenterar Europaparlamentet och dess roll i EU-systemet samt forskare från Högskolan Väst, Valkansliet i Trollhättans Stad och Peter Eriksson (kommunalråd Trollhättans Stad). Eventet kommer att ske på plats på Högskolan Väst men det går även att följa det digitalt. Läs mer och anmäl dig här.

21/2 Europa Direkt Fyrbodal - EU-karriärsevent 

Onsdag den 21 februari klockan 13:15-15:00 kommer representanter från Europaparlamentet, Svenska institutet för europapolitiska studier (Sieps) och Universitets- och högskolerådet (UHR) till Högskolan Väst för att träffa dig som är nyfiken på praktik- och karriärmöjligheter inom EU. Då får du chansen att delta i en snabbkurs om EU som hålls av Karin Flordal, utredare på Sieps. Du får också träffa Björn Kjellström, som kommer att berätta mer om hur det är att arbeta på EU-institutionerna, och Asia Riazantceva, expert vid UHR, som informerar om vad du behöver veta för att söka jobb eller praktik på EU-institutionerna. Det kommer att finnas gott om tid för frågor och svar. Delta på plats på Högskolan Väst eller digitalt! Läs mer och anmäl dig här.

Europa Direkt Sydskåne - YoungVoices4Europe 2024 – Poesi-challenge för Ett Starkare Europa 

Nu är det än en gång dags för Europa Direkt Sydskånes uppmärksammade tävling #YoungVoices4Europe. En tävling där unga bjuds in till en poesi-challenge för att skapa lyrik, låttexter eller rap. Detta är ett sätt att närma sig frågor om demokrati och samhällsutveckling genom kreativt skrivande.  I år är temat ”Ett starkare Europa i världen” – att stå upp för demokratin, den europeiska livsstilen och fundera över hur kan vi kan använda artificiell intelligens.

Vinnaren får förutom äran ett par airPods och får läsa upp sitt bidrag på Europa Direkt Sydskånes årliga ungdomsevent för Europeiska språkdagen. Just nu sprids kampanjen i olika kanaler och skolor och unga bjuds in för att höja sina röster! Skicka in ditt bidrag senast 7 juni. Så här gör du för att delta i tävlingen.

 

EU-kommissionens representation i Sverige ger varje vecka ut ett nyhetsbrev som förutom en krönika av Annika Wäppling Korzinek, chef för representationen, innehåller information om de viktigaste EU-nyheterna och våra kommande evenemang.

Vill du vara med på sändlistan? Anmäl dig i vårt nya verktyg Conrep .

Observera att du måste välja de ämnesområden du är intresserad av. 

 

Europeiska kommissionens representation i Sverige

Sociala medier:
X (Twitter) 
Facebook
Instagram
YouTube

Website: Representationen i Sverige

E-mail: comm-rep-seatec [dot] europa [dot] eu (comm-rep-se[at]ec[dot]europa[dot]eu)

 

EC logo in Swedish

 

Översikt

Publiceringsdatum
19 januari 2024
Upphovsman
Representationen i Sverige