Gå direkt till innehållet
Representationen i Sverige
Nyhetsbrev2 februari 2023Representationen i SverigeLästid: 2 min

EU-kommissionens nyhetsbrev den 2 februari 2023

Annika Wäppling Korzineks krönika med en sammanfattning av aktuella EU-frågor. 

Porträtt av Annika Wäppling Korzinek

Kära EU-intresserade,

 

Det kunde knappast vara en mer spännande tid att få börja mitt nya jobb som chef för EU-kommissions representation i Sverige! Det svenska ordförandeskapet har ju nu dragit igång på riktigt med de första informella rådsmötena. Samtidigt fortsätter tyvärr kriget i Ukraina och dessutom måste EU fatta ett antal viktiga beslut framöver för att upprätthålla en fungerande energimarknad och hantera den skenande inflationen. Det ska bli oerhört intressant att få jobba med dessa frågor och många fler, i samverkan med alla er aktörer runt om i Sverige som är engagerade i EU-frågor. Igen… får jag väl tillägga. Som flera av er vet har jag ju arbetat här på representationen tidigare, bl.a. som biträdande chef, så även om rollen är ny är omgivningarna härligt välbekanta. 


Hur kan Europa fortsätta leda den gröna och rena teknikrevolutionen? EU-kommissionen har lagt fram en grön industriplan för att stärka konkurrenskraften och produktionskapaciteten hos Europas netto-noll-industri och stödja den snabba omställningen till klimatneutralitet. Planen bygger på fyra pelare: ett förutsägbart och förenklat regelverk, snabbare tillgång till finansiering, ökad kompetens och öppen handel för motståndskraftiga leveranskedjor. 


Kommissionen kommer att föreslå två nya rättsakter, dels för netto-noll-industri och dels för kritiska råvaror, som sällsynta jordartsmetaller. För att påskynda och förenkla beviljandet av stöd kommer kommissionen att samråda med medlemsstaterna om en tillfällig ram för statligt stöd och kris- och övergångsåtgärder. Kommissionen vill också underlätta användningen av befintliga EU-medel för finansiering av innovation, tillverkning och användning av ren teknik. Utveckling av den kompetens som behövs för välbetalda arbetstillfällen av god kvalitet kommer att prioriteras under 2023, Europeiska kompetensåret. Planen omfattar även globalt samarbete enligt principerna om rättvis konkurrens och öppen handel. 


Igår reste Ursula von der Leyen och femton kommissionärer till Kiev för ett möte med den ukrainska regeringen. Mötet ger tillfälle att diskutera de många områden där EU och Ukraina redan samarbetar, såväl som den kommande återuppbyggnaden av landet och Ukrainas fortsatta väg mot EU-medlemskap. Det är fjärde gången som EU-kommissionens ordförande besöker Ukraina sedan det ryska anfallskriget inleddes för snart ett år sedan. EU:s stöd till Ukraina står fast. 

 

Annika Wäppling Korzinek

Chef för EU-kommissionens representation i Sverige

Översikt

Publiceringsdatum
2 februari 2023
Upphovsman
Representationen i Sverige