Gå direkt till innehållet
Representationen i Sverige
Nyhetsbrev2 mars 2023Representationen i SverigeLästid: 2 min

EU-kommissionens nyhetsbrev den 2 mars 2023

Annika Wäppling Korzineks krönika med en sammanfattning av aktuella EU-frågor. 

Porträtt av Annika Wäppling Korzinek

Kära EU-intresserade
 

Vi vänder blad i almanackan och plötsligt är vi inne i vårmånaden mars. En tredjedel av det svenska EU-ordförandeskapet har passerat och från min utsiktsplats ser det ut att fungera bra så här långt. Här i Sverige inleddes veckan med energi- och transportministrarnas informella möte i närheten av Arlanda. I samband med mötet fick kommissionärerna möjlighet att prova både A-traktorer och eldrivna tunga fordon.

Den här veckan handlar mycket av vårt arbete om just fordon och trafiksäkerhet. Över 20 000 människor omkom på EU:s vägar i fjol – de flesta av dem fotgängare, cyklister och personer som åkte elskoter eller motorcykel. För att göra trafikmiljön tryggare har EU-kommissionen lagt fram förslag om att modernisera körkortsreglerna, bland annat genom införandet av ett digitalt körkort som ska gälla i hela EU och nya bestämmelser som ska göra det lättare att genomdriva trafikreglerna över gränserna. De nya reglerna ska förbättra säkerheten för alla i trafiken och hjälpa EU att uppnå sin nollvision, dvs. att det inte ska ske några dödsolyckor på EU:s vägar senast 2050. Genom reglerna kommer förarna att vara bättre förberedda för utsläppsfria fordon och för stadskörning med allt fler cyklar, tvåhjulingar och fotgängare.

En detalj i förslaget, som särskilt berör Sverige, är de regler i körkortsdirektivet som reglerar A-traktorer. Vårt förslag är att A-traktor ska kräva B1-behörighet, att åldersgränsen höjs till 16 år och att högsta hastighet höjs till 45 km/timme. 

Än är det inte klart hur de nya reglerna blir, eller när de träder i kraft, först ska förslagen behandlas av Europaparlamentet och rådet inom ramen för det ordinarie lagstiftningsförfarandet.

Även det gemensamma arbetet med EU:s civilskyddsmekanism går framåt. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har nyligen fått ett långsiktigt EU-uppdrag att bidra med tillfälliga nödbostäder för drygt 1 000 personer. Projektet ska pågå till september år 2026, och har en budget på 25,2 miljoner euro, där merparten är finansierat av EU. Inom EU:s civilskyddsmekanism ska det finnas en beredskap för tillfälliga nödbostäder i händelse av kriser och katastrofer, orsakade av miljö eller människa, som kan drabba EU:s medlemsstater eller deltagande stater samt även tredje land.

”Tredje land” är EU-språk för länder som inte ingår i unionen. Just relationerna med länder utanför EU kommer att stå i fokus nästa vecka, när tre informella ministermöten avlöser varandra i ordförandeskapets konferensanläggning. Först ut är försvarsministrarna, sedan kommer utvecklingsbiståndsministrarna och till sist handelsministrarna. Vi gör oss redo att ta emot de kommissionärer som arbetar med dessa frågor. Det är bråda dagar!

Slutligen riktar vi våra tankar till dem som förlorade nära och kära i den tragiska tågolyckan i Grekland tidigare i veckan. 

 

Annika Wäppling Korzinek

Chef för EU-kommissionens representation i Sverige

Översikt

Publiceringsdatum
2 mars 2023
Upphovsman
Representationen i Sverige