Gå direkt till innehållet
Representationen i Sverige
Nyhetsbrev23 mars 2022Representationen i SverigeLästid: 2 min

EU-kommissionens nyhetsbrev den 23 mars 2022

Christian Danielssons krönika med en sammanfattning av aktuella EU-frågor.

Christian Danielsson, chef för EU-kommissionens representation i Sverige
European Union 2020

Kära EU-intresserade,

Torsdag och fredag denna vecka möts det Europeiska rådet i Bryssel. Rysslands anfallskrig mot Ukraina kommer att vara i centrum för mötet. Det handlar om hur väst ytterligare kan stödja Ukrainas kamp och denna gång kommer EU:s ledare att diskutera detta tillsammans med President Biden. Just den transatlantiska enigheten är särskilt viktig i dessa prövningens tider. EU:s ledare kommer också att ta upp frågan om hur energiberoendet till Ryssland kan minskas och hur de negativa konsekvenserna för livsmedelsförsörjningen och energipriset kan motverkas. Kommissionen presenterar idag diskussionsunderlag i båda dessa frågor som kommer att vara styrande för diskussionen: pressmeddelande om livsmedel, pressmeddelande om energi och pressmeddelande om välkomnande av flyktingar.


Medlemsländerna enades denna vecka om en ny säkerhetsstrategi, den tredje i ordningen. Strategin som går under namnet ”Den strategiska kompassen för säkerhet och försvar” lägger fast riktlinjer för samarbetet på det försvars- och säkerhetspolitiska området inom EU för de kommande åren (läs om den strategiska kompassen här) . EU är ingen försvarsallians och det handlar därför inte om en dubblering av NATO. Tvärtom är just komplementariteten ett av ledmotiven och säkerhetsstrategin betonar fyra element. För det första skall den gemensamma kapaciteten att agera förstärkas med ett snabbare beslutsfattande och beredskap, så att resurser finns tillgängliga vid krishantering. Konkreta element är en utryckningsstyrka på 5000 man som skall kunna sättas in vid t.ex. räddnings- och evakueringsuppdrag och att inom EU förstärka möjligheterna till militära förflyttningar. För det andra vill man säkra EU:s förmåga att förebygga och avskräcka hot. Det handlar bl.a. om förstärkt underrättelsesamarbete och motståndskraft mot hybrid och cyberhot. För det tredje en förstärkt försvarsförmåga genom investeringar och försvarsindustriellt samarbete och för det fjärde fördjupade samarbeten med partners och där samarbetet med NATO och FN är av avgörande betydelse.


Toppmötet kommer också att vara tydligt vad beträffar betydelsen av att fördjupa och utveckla den inre marknaden. Den inre marknaden är av avgörande betydelse för europeisk konkurrenskraft och den är också viktig för att Europa skall kunna uppnå de ambitiösa målen på klimat och det digitala området.

EU-kommissionen antar också denna vecka den svenska återhämtningsplanen. Den omfattar totalt 3.3 miljarder euro vilket motsvarar 0.7% av svensk BNP och kommer i hög grad inriktas på klimatrelaterade och digitala investeringar. Tillskottet kommer att fasas in i den svenska ekonomin under de kommande fyra åren.

 

31 mars-1 april kommer EU kommissionens vice ordförande Frans Timmermans till Sverige för att diskutera klimatomställning och lagförslagen i Fit for 55. Han kommer bland annat att besöka Hybrit och Stockholm Exergi, som båda får finansiering av Europeiska Innovationsfonden för sina innovativa klimatlösningar. Det finns även möjlighet för alla att lyssna på Frans Timmermans och ställa frågor till honom den 1 april på Norra Latin. Välkomna dit! Anmäl dig här.

 

 

Christian Danielsson
Chef för EU-kommissionens representation i Sverige

Översikt

Publiceringsdatum
23 mars 2022
Upphovsman
Representationen i Sverige