Gå direkt till innehållet
Representationen i Sverige
Nyhetsbrev5 april 2024Representationen i SverigeLästid: 8 min

EU-kommissionens nyhetsbrev den 5 april 2024

Annika Wäppling Korzineks krönika med en sammanfattning av aktuella EU-frågor, samt en överblick över vad som står på EU:s dagordning framöver.

Annika in front of blue wall with commission logos

Kära EU-intresserade!

Snöstormarna visade sig tyvärr inte vara något aprilskämt, utan minst sagt verkliga. Men, hur svårt det än är att tro, så är våren verkligen på ingång. Vi har just ställt om till sommartid, fåglarna börjar kvittra på morgnarna och det är endast två månader kvar till EU-valet.

Vi väntar otåligt på att de politiska partierna ska börja kampanja inför valet, för det är endast så som majoriteten av svenskarna kommer att få upp ögonen för att det är ett val snart, och förstå vikten av det. De första opinionsundersökningarna har kommit, men det är nog för tidigt att dra några stora växlar på dem. En undersökning på EU-nivå (mitten av mars 2024) visar på en uppgång för de konservativa/kristdemokraterna (EPP) och den nationalkonservativa gruppen (ECR) och en nedgång för socialdemokraterna (S&D) och de gröna. En svensk opinionsundersökning visar på uppgång för Socialdemokraterna och för Sverigedemokraterna, medan man ser en nedgång för Kristdemokraterna, Liberalerna och Centern. Svenska väljare säger att de viktigaste valfrågorna är invandring/integration, klimatet, energipolitik, försvaret och lag och ordning, dvs snarlika de nationella hjärtefrågorna.

I dagarna kom den ”nionde sammanhållningsrapporten”, där EU-kommissionen redogör för resultat av den så kallade sammanhållningspolitiken, som syftar till att minska ekonomiska och sociala skillnader mellan regioner och länder inom EU. I slutet av 2022 hade finansieringen från sammanhållningspolitiken mellan 2014 och 2020 gett stöd till över 4,4 miljoner företag, skapat 370 000 jobb i dessa företag och den stod för omkring 13 % av de totala offentliga investeringarna i EU (upp till 51 % i de mindre utvecklade medlemsländerna). I år är det också 20 år sedan EU välkomnade nya medlemsländer i den hittills största utvidgningen av EU. Under de här åren har genomsnittlig BNP per capita för de medlemsländer som anslutit sig sedan dess ökat från 52 % till nästan 80 % av EU-genomsnittet. Klyftan till övriga EU har halverats. Arbetslösheten i dessa medlemsländer har minskat från i genomsnitt 13 % till 4 % under perioden. Men rapporten visar också att vissa utmaningar kvarstår. Till dem hör skillnader på lokal och regional nivå mellan storstadsområden och andra regioner, och de regioner som fastnat i en utvecklingsfälla och släpar efter. Demografiska förändringar påverkar utmaningarna ytterligare, eftersom många regioner har problem med minskande befolkning i arbetsför ålder, unga som flyttar och att behålla talanger.

Sammanhållningspolitiken och jordbrukspolitiken står för drygt 60% av EU:s budget och hör till de policyområden som kommer att diskuteras livligt inför nästa långtidsbudget för 2027–2033. Den diskussionen börjar sakta men säkert redan nu, men EU-kommissionen förväntas inte komma med ett förslag förrän under 2025.

Våra valaktiviteter tuffar oförtrutet vidare. Fredag den 19 april utlokaliserar vi tillfälligt Europahuset till Handelshögskolan i Göteborg. Tillsammans med Göteborgs universitet, det lokala Europakontoret och Business Region Göteborg har vi seminarier både för förstagångsväljare och det lokala näringslivet. Jag rekommenderar att ni som är i krokarna tar er till Handels och deltar i debatten med flera kandidater till Europaparlamentsvalet och andra lokala kändisar. Ni andra kan följa debatten live på vår Youtube-kanal.

Trevlig vecka!

Annika Wäppling Korzinek

Chef för EU-kommissionens representation i Sverige

Evenemang

10/4 Seminarium om handlingsplanen för den sociala ekonomin i Sverige!
Skoopi och Coompanion bjuder tillsammans med EU-kommissionens representation in till ett seminarium om handlingsplanen för den sociala ekonomin. Plats: Europahuset, Regeringsgatan 65, plan 2, Stockholm 

Läs mer

17/4 och 19/6: Webbinarium om huvudkontorsbaserad beskattning för små och medelstora företag
Den 17 april och 19 juni kommer två webbseminarier att anordnas för att informera om det förslag som kommissionen antog den 12 september 2023 med syfte att förenkla skattemässigt för små- och medelstora företag som bedriver gränsöverskridande handel. Plats: Webstreaming. 

Läs mer.     
 

18/4 EU:s djup och storlek i en tid av ofred
Bokrelease i Malmö. Ledande svenska forskare och experter diskuterar hur EU ska hantera ett antal utmaningar som berör unionens djup och storlek. Arrangör: Europaperspektiv, EU-kommissionen i Sverige, Region Skåne och Malmö unversitet. Plats: Orkanen (sal D138), Malmö universitet, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö.

Läs mer

19/4 Seminarium inför EU-valet: ”Mitt Första EU-val”, Handelshögskolan, Göteborg.

Vi välkomnar förstagångsväljare, men även intresserad allmänhet till en debatt mellan Evin Incir (S) och Elisabet Lann (KD), båda kandidater i EU-valet, om EU:s asyl- och migrationspolitik samt utrikespolitik. Var: Malmstensalen, Handelshögskolan, Vasagatan 1, Göteborg 

Anmäl dig här. 

19/4 Seminarium inför EU-valet: ”Göteborgs näringsliv ställer om – så påverkar EU-valet”, 

Vi välkomnar företagare, näringsliv, studenter, men även intresserad allmänhet, till ett samtal som tar sin utgång i två stora omställningar vi står inför men med ett särskilt näringslivsperspektiv: grön omställning med fokus på energi och digital omställning med fokus på AI och cybersäkerhet. Var: Malmstensalen, Handelshögskolan, Vasagatan 1, Göteborg 

Anmäl dig här. 

24/4 – 7/5 European Festival: Ukrainian Spring 2024

Den andra upplagan av European Festival: Ukrainian Spring äger rum i Sverige 24 april – 7 maj. Konceptet för årets festival är att presentera Ukraina som en självklar del av det gemensamma europeiska kulturarvet. Festivalen utlovar nya innovativa vinklar och perspektiv på detta tema.

Läs mer och biljetter.

26/4 Sverige och EU:s energipolitik
Vilken roll kan Europa spela för att bidra inte bara till Sveriges energitrygghet utan även till Sveriges ambitiösa energistrategi? Ledande experter medverkar. Arrangör: EU-kommissionens representation i Sverige. Plats: Europahuset, Regeringsgatan 65, Stockholm 

Läs mer.    

29/4 Välkommen till valdebatt om tech- och konkurrenskraftsfrågor med kandidater till Europaparlamentet
Vad är viktigt för våra partier inom tech- och digitaliseringsområdet de närmaste fem åren i Europaparlamentet? Hur säkrar vi jobben och Europas framtida konkurrenskraft? Behövs fler eller färre regler på EU-nivå? Arrangör: TechAlliansen, i samarbete med EU-kommissionens representation i Sverige. Plats: Europahuset, Regeringsgatan 65, Stockholm 

Läs mer

3/5 Använd din röst i EU-valet
Den 3 maj arrangerar EU-kommissionen tillsammans med Myndigheten för delaktighet, Myndigheten för tillgängliga medier samt Sveriges kommuner och regioner en webbsänd halvdag om EU-valet. Plats: Europahuset, Regeringsgatan 65, plan 2, Stockholm.

Läs mer

13/5 EU-valdebatt – DEMOKRATI & AI – framtiden för EU

Europa står inför både utmaningar och möjligheter med den allt snabbare AI-utvecklingen. Samtidigt hotas demokratin globalt. Kommer EU att lyckas stå pall? Den 13 maj debatterar de svenska toppkandidaterna några av Europas mest avgörande frågor.

Läs mer.
    

16/5 Workshop om språkteknologi för ett flerspråkigt Europa!
Hur kan din verksamhet utvecklas med hjälp av AI? Välkommen till en workshop om språkteknologi för ett flerspråkigt Europa. Arrangör: Språkbanken Sam och AI Sweden. Plats: Europahuset, Regeringsgatan 65, plan 2, Stockholm.

Läs mer.   

28/5 Jord- och skogsbruket är EU:s bästa försvar!
Tillsammans med LRF bjuder EU-kommissionen in till debatt om hur jord- och skogsbruket kan bidra till en trygg livsmedelsförsörjning och den gröna omställningen och vilka förändringar som krävs i EU-lagstiftning och EU-ersättningar för att nå dit.

Läs mer.

 

EU DENNA VECKA

Europaparlamentet

På agendan

Nästa veckas dagordning publiceras fredagar via länken nedan.. Se bifogad länk.

Europaparlamentets agenda

Europeiska rådet
Europeiska unionens råd

Officiella möten i rådet anordnas av Europeiska unionens råd och leds av rådets ordförandeskap. Varje ordförandeskap anordnar även informella ministermöten för att diskutera initiativ till en särskild fråga eller rådskonstellation.

Här finner du information om möten, ämnen och händelser under det belgiska ordförandeskapet. 
 

På agendan

7-9/4 Informellt möte med jordbruks- och fiskeministrarna • 11/4 Eurogruppen • 11–12/4 Informellt möte med telekommunikationsministrarna.

Vill du veta mer om något av vårens alla kommande råd? 

Du hittar alla tider och länkar samt agendor i möteskalendariet som kan uppdateras med kort varsel.

Evenemang

Europa Direkt

EUROPA DIREKT-NÄTVERKET I SVERIGE 2021-2025

Nätverket utgörs av 15 lokala och regionala EU-informationskontor runt om i Sverige. Hitta ditt närmaste Europa Direkt-kontor på denna karta  

15/4 Europa Direkt Västerbotten – Föreläsningsserie på Umeå Universitet med syfte att lyfta EU-valet genom olika teman

EU-frågor kopplade till samernas rättigheter och situation i norra Sverige.

Läs mer.

17/4 Europa Direkt Härnösand, Europa Direkt Västerbotten och Europa Direkt Norrbotten anordnar Europaforum – unga och demokrati, en konferens om EU-valet för gymnasieelever i norra Sverige
På plats är Europaparlamentet i Sverige, EU Careers och Europeiska ungdomsparlamentet. Från Umeå och Härnösand till Bryssel – kandidater till Europaparlamentet: På plats: Jonas Sjöstedt (V). Videohälsningar: Abir al-Sahlani (C) med flera. 

Läs mer. 

18/4 Vår sköra demokrati
I föreläsningsserien Vår sköra demokrati vill Europa Direkt Hässleholm och Regionmuseet Skåne belysa olika aspekter av demokratin och medborgerligt engagemang. 

Plats: Regionmuseet i Kristianstad

Läs mer och anmäl dig här.

Övrigt

18/4 EU-valet och Ukraina: panelsamtal med kandidater till EU-parlamentet

Nordic Ukraine Forum bjuder in representanter från svenska riksdagspartier till en paneldiskussion om Ukraina och det kommande EU-valet.

Läs mer och anmälan.

 

Vill du vara med på sändlistan? Anmäl dig i vårt nya verktyg Conrep .

Observera att du måste välja de ämnesområden du är intresserad av. 

 

Europeiska kommissionens representation i Sverige

Sociala medier:
X (Twitter) 
Facebook
Instagram
YouTube

Website: Representationen i Sverige

E-mail: comm-rep-seatec [dot] europa [dot] eu (comm-rep-se[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Översikt

Publiceringsdatum
5 april 2024
Upphovsman
Representationen i Sverige