Gå direkt till innehållet
Representationen i Sverige
Nyhetsbrev9 februari 2022Representationen i SverigeLästid: 2 min

EU-kommissionens nyhetsbrev den 9 februari 2022

Christian Danielssons krönika med en sammanfattning av aktuella EU-frågor.

Christian Danielsson
Christian Danielsson
EU-kommissionen i Sverige

Kära EU-intresserade,

Säkerhetsläget är fortsatt spänt på gränsen till Ukraina och mycket av EU:s fokus ligger självklart på att försöka hitta diplomatiska lösningar. Förutom detta, kommer mycket av EU-diskussionerna denna vecka att handla om halvledare. För produktion av bilar, mobiltelefoner och det allra mesta som innehåller datateknik behöver vi halvledare, eller chip som de också kallas. Som det ser ut idag är EU beroende av import från Asien, framförallt från Taiwan, för dessa halvledare och under pandemin när den globala handeln inte har fungerat gnisselfritt, har detta beroende lett till stora förseningar och kostnader för den europeiska industrin. I september förra året i sitt årliga tal om tillståndet i Unionen sade EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen att EU ska bli "världsledande" när det gäller halvledare. Det här är inte minst viktigt för att bygga kompetens, forskning och kunskap och därmed hålla EU globalt konkurrenskraftigt. Denna vecka presenterades ”Chip för Europa”, vilket är en färdplan för hur EU ska bygga sin kompetens och inhemska produktion av halvledare, för att därmed öka konkurrenskraften och minska beroendet av utomeuropeiska producenter. Halvledare är en kapitalintensiv industri, som subventioneras kraftigt i andra delar av världen, och EU lovar nu att gå in med 11 miljarder euro för forskning, utveckling, innovation och pilotprojekt. Tillsammans med de privata och nationella investeringar som EU-finansieringen tros attrahera, beräknar man ekonomiska satsningar på upp mot 43 miljarder euro inom halvledarindustrin. Målet är att dubbla EU:s globala marknadsandel till 20 procent år 2030. Satsningarna på halvledare anses också viktiga för att fortsätta driva EU:s gröna och digitala omställning, vilket gynnar inte bara industrin utan hela samhället.

Den 17-18 februari hålls toppmötet EU-Afrika. Det ger EU och de afrikanska länderna en möjlighet att diskutera ett fördjupat partnerskap efter pandemin, med fokus på mänskliga rättigheter, ekonomisk tillväxt, migration och klimatförändringar. EU:s nyligen lanserade prioriteringar inom Global Gateway kommer också att lyftas, så som investeringar i hållbar utveckling och samarbete inom säkerhetspolitiken. Tillgång till Covid-19 vaccin för låginkomstländer i Afrika kommer också att stå högt på agendan.

Den 9 februari anordnar vi ett Translating Europe seminarium på temat "Den svenska klarspråksdiskussionen i Sverige och Finland och på EU-kommissionen". Det kan verka nischat, men uppenbarligen är behovet och intresset väldigt stort för hur vi skriver klarspråk – över 400 personer har anmält sig för att delta. Seminariet är därmed fullbokat, men jag vill ändå flagga här för att en diskussion om detta pågår och att vi kommer att lägga upp inspelningen på vår webbsida snarast möjligt (se seminariet här).

Slutligen är 81,6 % av den vuxna befolkningen inom EU fullvaccinerade (2 doser) varav 55,5 % (3 doser) och 1,05 miljarder doser vaccin har distribuerats inom EU. (Källa ECDC, 8/2 2022)

 

Christian Danielsson
Chef för EU-kommissionens representation i Sverige

Översikt

Publiceringsdatum
9 februari 2022
Upphovsman
Representationen i Sverige