Gå direkt till innehållet
Representationen i Sverige
Nyhetsbrev9 mars 2022Representationen i SverigeLästid: 2 min

EU-kommissionens nyhetsbrev den 9 mars 2022

Christian Danielssons krönika med en sammanfattning av aktuella EU-frågor.

Christian Danielsson, chef för EU-kommissionens representation i Sverige
European Union 2020

Kära EU-intresserade,

Kriget i Ukraina fortsätter tyvärr oförminskat, med den humanitära katastrof det innebär. I denna fruktansvärda kris har EU visat att man står enat och kan agera snabbt och koordinerat. Förutom betydande monetära bidrag till Ukraina och ekonomiska sanktioner mot Ryssland, har EU även agerat för att se till att vårt beroende av Ryssland, framför allt vad gäller olja och gas, minskar snabbare än vad vi kanske i fredstid trodde var nödvändigt.

 

Den 8 mars presenterade EU-kommissionen ett paket som syftar till att EU ska klara sig helt utan import av rysk energi år 2030, varav två tredjedelar av denna minskning kommer att kunna uppnås inom ett år. Fler leverantörer, gemensamma inköp och krav på större lager är tre grundpelare i EU-kommissionens förslag. ”Repower EU”, som förslaget kallas, ska säkerställa prisvärd, säker och hållbar energi i EU. "Vi kan helt enkelt inte förlita oss på en leverantör som uttalat hotar oss”, sa EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen. Även om förslaget innehåller åtgärder för att gas och olja ska upphandlas från ett större antal länder, ligger ändå EU-kommissionens grundlinje fast - det är den gröna omställningen och satsningar på förnyelsebar energi som ska vara huvudspåret för ett minskat beroende av Ryssland.

 

Det kan vara bra att ha i åtanke att allt det EU redan har gjort inom energiområdet under det senaste decenniet nu också betalar sig. EU har t.ex. finansierat energikorridorer över hela Europa så att grannländer enkelt kan ställa upp för varandra i kris. Man har finansierat LNG-terminaler för flytande gas, som nu fylls på från andra länder än Ryssland. Det finns redan regler för gas och oljelager, som gör att vi nu har ett lager på 30%. Och utbyggnaden av fossilfri energi pågår redan med full kraft.

 

För att hjälpa Ukraina att bli mindre beroende av Ryssland, fattade EU beslutet att koppla Ukrainas elnät till EU:s. Detta beräknas vara praktiskt möjligt redan inom några veckor – många månader tidigare och snabbare än planerat - så att landet därmed kan frikoppla sig från det ryska elnätet.

 

På internationella kvinnodagen, den 8 mars, presenterade EU-kommissionen även ett lagstiftningsförslag mot könsbaserat våld som inför krav på samtycke, gemensamma miniminormer när det gäller förebyggande, skydd, stöd till offren, tillgång till rättslig prövning samt samordning i fråga om stödverksamheter. Förslagen innehåller även kriminalisering av våld mot kvinnor – även våld på nätet, som kan handla om att någon utan samtycke delar med sig av intima bilder, videor eller ljudfiler. Läs pressmeddelandet här.

 

Nästa vecka besöker EU kommissionär Kadri Simson, ansvarig för energifrågor, Sverige och ska bland annat besöka Hybrit och Northvolt, men även delta i ett offentligt seminarium/webbinarium den 18 mars som ni kan anmäla er till och följa här.

 

Christian Danielsson
Chef för EU-kommissionens representation i Sverige

Översikt

Publiceringsdatum
9 mars 2022
Upphovsman
Representationen i Sverige