Gå direkt till innehållet
Representationen i Sverige
Nyhetsbrev9 november 2022Representationen i SverigeLästid: 3 min

EU-kommissionens nyhetsbrev den 9 november 2022

Erik von Pistohlkors krönika med en sammanfattning av aktuella EU-frågor.

Montage EU-flagga och svensk flagga

Kära EU-intresserade,

Den här veckan tänker vi särskilt på två stora ögonblick i historien – Berlinmurens fall den 9 november 1989 och stilleståndsdagen den 11 november 1918. Vi önskar det ukrainska folket frihet och fred!

Det är med beundran vi ser hur Ukrainas befolkning står upp mot den ryska aggressionen trots att det brutala kriget skördar människoliv och krossar infrastruktur och viktiga samhällsfunktioner. EU-kommissionen har föreslagit ett nytt stödpaket till Ukraina. Förslaget innebär att Ukraina får ett fördelaktigt lån på 18 miljarder euro för att t ex skolor och sjukvård ska fungera så bra som möjligt under 2023, trots kriget.

För att stärka EU:s kapacitet att skydda sina invånare och sin infrastruktur presenteras i dag ett meddelande om cyberförsvar och en handlingsplan för militär rörlighet.

Som en följd av kriget i Ukraina har konstgödsel både blivit dyrare och svårare att få tag i. För att undvika en hotande matkris kommer kommissionen nu med en rad förslag. Där ingår statsstöd till jordbrukare och gödningsproducenter, övervakning av prisutvecklingen, utveckling av produktionsmetoder utan naturgas, satsningar på organiska gödningsmedel, forskning kring bättre gödningsmetoder samt samarbeten med andra leverantörer än Ryssland och Vitryssland.

Finansiell stabilitet är en förutsättning för ekonomisk tillväxt och skapandet av arbetstillfällen. EU:s finanspolitiska regelverk har under många år blivit allt mer komplicerat och nu presenterar kommissionen förslag till ett enklare och mer flexibelt system som ger medlemsländerna större handlingsfrihet inom givna ramar.

I Egypten pågår FN:s klimatkonferens, COP27. EU-kommissionen fortsätter sitt arbete för att vi ska nå delmålet om 55 procents utsläppsminskning till 2030 och klimatneutralitet till 2050. För att snabba på den gröna omställningen och minska beroendet av ryska fossila bränslen presenterar kommissionen en stärkt satsning på förnybar energi. I dag lade kommissionen också fram ett förslag om att minska luftföroreningarna från nya motorfordon som säljs i EU. Trafiken är den största källan till luftföroreningar i städerna, och de nya Euro 7-standarderna kommer att förbättra luftkvaliteten och skydda både människor och miljö. Samtidigt gläds vi åt att Europaparlamentet och rådet enats om att utöka systemet med utsläppsrätter så att det även omfattar byggnader, jordbruk, avfallshantering, småföretag och transporter. Detta är ett av de lagförslag vi lade fram som steg på vägen mot 2030, ”55 %-paketet”.  

Både i Bryssel och i Sverige stiger intresset för det svenska EU-ordförandeskapet. Den 17 november ordnar vi tillsammans med Sieps ett seminarium om de knäckfrågor Sveriges ministrar och tjänstemän kan få att hantera under det första halvåret 2023.

Den 14 december väntas den svenska regeringen presentera sina prioriteringar och programmet för ordförandeskapet.

Tack till dig som har läst ända hit, det blev ett långt nyhetsbrev. För att sammanfatta det viktigaste: ju större problemen är, desto viktigare är det att vi hjälps åt med att hitta lösningar och arbetar tillsammans för att genomföra dem. Det gäller stödet för Ukraina, kampen mot klimatförändringar och alla insatser som görs för att möta den energikris och ekonomiska kris som EU-länderna och deras medborgare går igenom. Tillsammans är vi starka.

Erik von Pistohlkors, tf chef för EU-kommissionen i Sverige

Översikt

Publiceringsdatum
9 november 2022
Upphovsman
Representationen i Sverige