Gå direkt till innehållet
Representationen i Sverige
Laboratoriebild, PCR-analys, JRC lab
Sverige, EU och forskningen

Tillsammans mot horisonten

Horisont Europa

Superdatorer och artificiell intelligens

2018 tog nitton EU-länder initiativ till att gemensamt bygga europeiska superdatorer, ett område där Europa legat efter andra kontinenter. Nu finns redan tre superdatorer tagna i bruk (i Finland, Italien och Spanien) och ytterligare fem är på gång.

Superdatorer kan blixtsnabbt analysera och leverera resultat om stora mängder av data. Sådana utnyttjas numera t ex inom jordbruket för att tolka väderdata, inom trafikplanering och flygkontroll, inom medicin för att individualisera doser liksom för att följa klimatförändringarna. För att maximalt utnyttja kapaciteten hos dessa superdatorer, lanseras partnerskap i EU:s regi för innovativa företag med idéer till hur man kan dra nytta av detta, till exempel via konstgjord intelligens eller robotteknik.

Samarbetet kring superdatorer

Partnerskapet för AI, data och robotteknik

Klimatsmarta städer

En del av Horisont Europa går ut på att lösa samhälleliga utmaningar. EU lanserar till exempel, som ett särskilt uppdrag, att EU inom tio års tid ska ha minst hundra klimatsmarta städer.
Den stad som väljer att teckna ett sådant avtal med EU, åtar sig att genomföra klimatsmart stadsplanering i verkligheten. Detta ska förstås gynna klimatet men lika mycket människorna som bor i staden genom bättre luft, tillgång till bättre livsmedel, hälsosmartare livsval och inte minst politisk delaktighet i hur deras stad planeras. Det blir samtidigt en chans för klimatduktiga bolag att föra ut sina bästa innovativa lösningar i verkliga livet. Erfarenheter, tips och de allra smartaste idéerna kommer att spridas till hela EU.

Frågor och svar om uppdraget klimatsmarta städer (engelska)