Skip to main content
Europeiska kommissionens logotyp
Representationen i Sverige

Språkfrågor

EU har 24 officiella språk. Svenska är ett av dem. EU ser flerspråkighet som en tillgång.

25 april: Translating Europe Workshop – ”Hur ett EU-direktiv blir till ur terminologisynvinkel”

Europeiska språkdagen

Översättningstävlingen Juvenes Translatores