Skip to main content
Representationen i Sverige logo
Representationen i Sverige

Språkfrågor

EU har 24 officiella språk. Svenska är ett av dem. EU ser flerspråkighet som en tillgång.

Lappar i olika färger med tack på olika språk

EU har 24 officiella språk. I och med Sveriges och Finlands medlemskap år 1995, är svenska ett av dem. Det finns två anledningar till att EU har 24 officiella språk:

  • Dels ska medborgarna i alla medlemsstater kunna förstå EU-lagstiftningen.
  • Dels ska de kunna använda det egna språket i sina kontakter med EU:s olika institutioner. Detta innebär också att ledamöterna av Europaparlamentet har rätt att använda sitt eget språk.

EU ser dessa språk som en tillgång. Målen är att:

  • bevara den språkliga mångfalden, även de regionala språken och minoritetsspråken,
  • uppmuntra medborgarna att lära sig andra länders språk,
  • utveckla bra metoder för språkundervisning och språkinlärning.

Mer information finns samlad på EU:s språkportal

Vill du ha mer information? Har du några andra frågor?

På Europeiska kommissionens representation i Sverige finns det en handläggare som arbetar heltid med språkfrågor.

Även om många är överens om att alla borde kunna tala ett främmande språk så är det i många länder bara hälften av befolkningen som kan det. Sällan har väl möjligheterna varit större att arbeta eller studera i ett annat europeiskt land, men många har så bristfälliga språkkunskaper att de tvingas avstå. Globalisering och ett förändrat ägandeskap i näringslivet innebär att medborgarna behöver allt bättre språkkunskaper för att kunna arbeta i det egna landet.

Europa har en stor språkskatt – det finns över 200 europeiska språk, för att inte tala om alla andra språk som talas av medborgare vars familjer kommer från andra kontinenter. Detta är en viktig resurs som bör tas till vara, användas och vårdas. Att lära sig andra människors språk är ett sätt att lära sig förstå andra bättre och överbrygga kulturella skillnader. Och självklart är du aldrig för gammal för att lära dig ett nytt språk!

Här hittar du roliga tips och bra information om språk.

Europeiska språkdagen

Ungdomar sitter på en mur och läser

Europeiska språkdagen infaller den 26 september varje år. Syftet är att:

  • Göra allmänheten uppmärksam på hur viktigt och roligt det är att lära sig språk
  • Öka medvetenheten kring ALLA de språk som talas i Europa
  • Uppmuntra till ett livslångt lärande av språk

Här hittar du mer information om Språkdagen 2021 - med språkcafé och tävling.

Översättningstävlingen Juvenes Translatores

Juvenes translatores

Om du tycker det är roligt med främmande språk kan vår årliga översättningstävling Juvenes Translatores, som anordnats sedan 2007, vara något för dig. Tävlingen vänder sig till 17-åringar och deltagarna väljer själva vilka två språk de vill översätta mellan.

Juvenes Translatores

Anmälningsperioden för Juvenes Translatores pågår mellan 2/9 och 20/10 2021. Läs mer här