Skip to main content
Europeiska kommissionens logotyp
Representationen i Sverige

Språkfrågor

EU har 24 officiella språk. Svenska är ett av dem. EU ser flerspråkighet som en tillgång.

Europeiska språkdagen

Översättningstävlingen Juvenes Translatores

**Se och lyssna i efterhand** Translating Europe Workshop – ”Hur ett EU-direktiv blir till ur terminologisynvinkel”