Gå direkt till innehållet
Representationen i Sverige

Driva företag i EU

Med en inre marknad med 450 miljoner potentiella kunder är EU en av de största marknaderna i världen. Tack vare den inre marknaden är svenska företag oavsett sin storlek en del av EU:s dynamiska handelsområde som driver på ekonomisk tillväxt, skapar

Driva ett litet eller medelstort företag i EU

EU:s stöd och finansiering till företagen

Varje år ger EU över 200 000 företag och företagare stöd i form av företagslån, mikrofinansiering, garantier och riskkapital. Det är vanligtvis lokala finansinstitut, t.ex. banker, riskkapitalinvesterare eller affärsänglar, som beslutar om finansieringen.

Under coronakrisen har EU-kommissionen vid flera tillfällen godkänt svenska stödprogram till förmån för olika branscher och företag. Mot bakgrund av den ekonomiska och sociala skada som pandemin har orsakat har EU lanserat en återhämtningsplan för att hjälpa ekonomierna, företagen och invånarna i EU att komma på fötter igen. Planen ska ge svenska företag extra stöd och finansiering.

EU:s återhämtningsplan i Sverige

Läs mer om EU:s finansiering för företag och hur man söker

Företagsfinansiering i Sverige

EU-fonder - Din guide till EU-program i Sverige

Information och stödnätverk för företag

 • Ditt Europa – Företag
  Här hittar du mycket information om hur du startar och driver företag eller startup-företag i EU och om skatter, offentlig upphandling, personalfrågor, produktkrav, finansiering och stöd och kundkontakter.
 • Ditt Europa – Rådgivning
  Du kan få hjälp av ett nätverk av oberoende juridiska experter som känner till både EU-lagstiftningen och EU-ländernas lagstiftning och som kan
  • ge dig gratis personlig rådgivning på ditt språk inom en vecka
  • klargöra vilken EU-lagstiftning som gäller i ditt fall
  • förklara hur du utövar dina rättigheter.
 • Solvit
  Orättvisa regler eller beslut och diskriminerande byråkrati kan göra det svårt att bo, arbeta och göra affärer i andra EU-länder. Har du som EU-medborgare eller företag fått problem i ett annat EU-land på grund av att myndigheterna där inte följer EU-lagstiftningen som de ska? Då kan Solvit hjälpa dig.
 • Erasmus för unga företagare
  Nya eller blivande entreprenörer kan få hjälp att skaffa sig de färdigheter som krävs för att starta eller driva ett småföretag i EU genom praktisk utbildning och mentorskap.
 • Enterprise Europe Network (EEN) Sverige
  EEN hjälper företag att växa och hitta nya samarbetspartner och affärskontakter och erbjuder innovationscoachning om EU-finansierad FoU. Tjänsterna är skräddarsydda för mindre företag men andra företag, universitet och forskningscentrum kan också utnyttja dem.
 • Access2Markets
  På den här portalen kan potentiella och verksamma exportörer och importörer i EU hitta information om tullar, skatter, produktregler och produktkrav för alla EU-länder och över 120 andra marknader i världen.
 • Europeiska plattformen för klustersamarbete
  Plattformen är ett matchningsverktyg för att hitta affärspartner i olika länder, regioner, branscher och industriella ekosystem. 
 • Sysselsättning, socialpolitik och inkludering i EU
  Här hittar du information, nyheter och evenemang om EU:s politik och strategier för sysselsättning, bland annat när det gäller arbetstagarnas rättigheter, kompetens och kvalifikationer, flytta och jobba i EU, social trygghet och inkludering. 
 • EU:s helpdesk för immaterialrättigheter
  Här kan små och medelstora företag och EU-finansierade forskningsprojekt i EU få gratis hjälp med frågor som rör immaterialrätt i ett internationellt sammanhang eller som rör EU:s forsknings- och innovationsprogram.