Gå direkt till innehållet
Representationen i Sverige
Nyhetsbrev19 april 2024Representationen i SverigeLästid: 7 min

EU-kommissionens nyhetsbrev den 19 april 2024

Annika Wäppling Korzineks krönika med en sammanfattning av aktuella EU-frågor, samt en överblick över vad som står på EU:s dagordning framöver.

Fungerande effektiva, gröna, multi-modala transporter är en nyckel till europeisk konkurrenskraft.

Kära EU-intresserade!

Sittandes på ett tåg, vilket är väldigt passande då jag har varit på Järnvägsforum Norr och Europaforum Norra Sverige i Sundsvall, så känns det rimligt att lyfta vikten av sammanlänkning och effektiva, gröna, multi-modala transporter i EU. I Enrico Lettas rapport om EU:s inre marknad, som publicerades i veckan, nämner han just den strategiska och ekonomiska vikten av att vi får detta på rull, och på räls. Effektiv sammanlänkning av EU beräknas leda till tillväxt av BNP på 1,6 % fram till 2030, och varje investerad euro ger 3,3 gånger tillbaka. För att inte tala om den säkerhetspolitiska betydelse som dessa transportvägar har.

Rapporten lyfter betydligt fler områden än så. Användning av statsstöd och hur riskkapital ska kunna uppbringas och flöda bättre inom EU var några av de ämnen som mest diskuterades av stats- och regeringscheferna under det extra Europiska rådet den 17-18 april.

Under första dagen av Europeiska rådets möte låg fokus på krisen i Mellanöstern, med ett starkt fördömande av Irans attack på Israel och beslut om utökade sanktioner mot Iran. Man diskuterade även stödet till Ukraina och det skriande behovet av luftvärnsvapen. Dessutom hölls en strategisk diskussion om förbindelserna mellan EU och Turkiet.

De sociala frågorna har också varit på tapeten i veckan, då det Belgiska ordförandeskapet stod värd för ett högnivåmöte om sociala pelaren på slottet La Hulpe. Ordförandeskapet föreslog en deklaration som ett antal medlemsländer och sociala parter signerade, dock inte Sverige, Österrike och Business Europe. Som vi vet är sociala frågor på EU-nivå kontroversiella i Sverige och vi hade nöjet att ha Stefan Olsson, vice-generaldirektör på GD Arbetsmarknad, på besök i Stockholm i fredags för att träffa svenska intressenter för informella samtal och utbyten. 

Upptakten inför EU-valet kommer förhoppningsvis intensifieras vecka för vecka här i Sverige. Den 25 april anordnar vi ett panelsamtal med de ledande tankesmedjorna Fores, Timbro, Arena Idé och Katalys för att höra olika perspektiv på hur EU bör hantera klimatfrågor, säkerhetspolitik, demokratisk utveckling, utvidgning mm.  Kom gärna till Europahuset och delta eller se det digitalt, eller på SVT Forum.

Dagen efter, den 26 april, fokuserar vi på energifrågor. Då ska Pierre Schellekens från GD Energi och Daniel Liljeberg, statssekreterare hos energi- och näringsminister Ebba Busch och andra svenska aktörer hjälpas åt att reda ut vilken roll EU för spelar för Sveriges energitrygghet. Välkomna till Europahusetm, eller YouTube!

Den 29 april ägnar vi oss åt digitalisering och konkurrenskraft, då vi tillsammans med TechAlliansen bjudit in partiernas toppkandidater till EU-valet för att höra hur de anser att dessa frågor bör hanteras och drivas i EU-samarbetet. Välkomna till Europahuset!

Så, nu tar vi helg!

Annika Wäppling Korzinek

Chef för EU-kommissionens representation i Sverige

Evenemang
 

23/4 Peace, laugh and understanding

Vad får det förändrade säkerhetsläget för konsekvenser för världen, Europa och Sverige? Vilken betydelse får utgången av EU-valet för freden i Europa? Och vad behövs för att skapa hållbar fred i världen?

Var: Medelhavsmuseet, Fredsgatan 2, Stockholm

Arrangör: Föreningen för utvecklingsfrågor (FUF)

Anmälan: Peace, laugh and understanding (simplesignup.se)

24/4 – 7/5 European Festival: Ukrainian Spring 2024

Den andra upplagan av European Festival: Ukrainian Spring äger rum i Sverige 24 april – 7 maj. Konceptet för årets festival är att presentera Ukraina som en självklar del av det gemensamma europeiska kulturarvet. Festivalen utlovar nya innovativa vinklar och perspektiv på detta tema.

Läs mer och biljetter.

25/4 Snillen spekulerar - tankesmedjorna tänker till om EU-valet
Med knappt två månader kvar till EU-valet börjar valkampanjandet ta fart på riktigt. Tillsammans med några tongivande svenska tankesmedjor tar vi tempen på valupptakten och diskuterar några av de frågor som redan seglat upp som vattendelare i den politiska debatten.

Anmäl dig här

26/4 Sverige och EU:s energipolitik
Vilken roll kan Europa spela för att bidra inte bara till Sveriges energitrygghet utan även till Sveriges ambitiösa energistrategi? Ledande experter medverkar. Arrangör: EU-kommissionens representation i Sverige. Plats: Europahuset, Regeringsgatan 65, Stockholm 

Läs mer.    

29/4 Välkommen till valdebatt om tech- och konkurrenskraftsfrågor med kandidater till Europaparlamentet
Vad är viktigt för våra partier inom tech- och digitaliseringsområdet de närmaste fem åren i Europaparlamentet? Hur säkrar vi jobben och Europas framtida konkurrenskraft? Behövs fler eller färre regler på EU-nivå? Arrangör: TechAlliansen, i samarbete med EU-kommissionens representation i Sverige. Plats: Europahuset, Regeringsgatan 65, Stockholm 

Läs mer

3/5 Använd din röst i EU-valet
Den 3 maj arrangerar EU-kommissionen tillsammans med Myndigheten för delaktighet, Myndigheten för tillgängliga medier samt Sveriges kommuner och regioner en webbsänd halvdag om EU-valet. Plats: Europahuset, Regeringsgatan 65, plan 2, Stockholm.

Läs mer

9/5 Firande av Europadagen i Eurovision Village i Malmö

Europadagen uppmärksammas den 9 maj varje år för att fira fred och sammanhållning i Europa. Välkommen till vår EU-monter för att fira Europadagen 2024 med oss! Delta i våra aktiviteter och frågesporter för att lära dig mer om EU:s mål och värden kopplade till ESC:s historia

Ingen registrering behövs

10/5 EU(ro)vision Day: Firande av Europadagen vid Malmö universitet

En heldag med seminarier, föreläsningar och kulturevenemang med anledning av Europadagen (9 maj) för att fira freden och sammanhållningen i Europa i samband med Eurovision Song Contest 2024.

Var: Malmö universitet

Organisatörer: Malmö universitet, Europeiska kommissionens representation i Sverige, Europa Direkt-kontoren i Skåne och Centre for Modern European Studie – ett Öresunds nätverk, under beskydd av värdstaden för Eurovision Song Contest, Malmö stad.

Läs mer. 

13/5 EU-valdebatt – DEMOKRATI & AI – framtiden för EU

Europa står inför både utmaningar och möjligheter med den allt snabbare AI-utvecklingen. Samtidigt hotas demokratin globalt. Kommer EU att lyckas stå pall? Den 13 maj debatterar de svenska toppkandidaterna några av Europas mest avgörande frågor.

Läs mer.
    

16/5 Workshop om språkteknologi för ett flerspråkigt Europa!
Hur kan din verksamhet utvecklas med hjälp av AI? Välkommen till en workshop om språkteknologi för ett flerspråkigt Europa. Arrangör: Språkbanken Sam och AI Sweden. Plats: Europahuset, Regeringsgatan 65, plan 2, Stockholm.

Läs mer.   

28/5 Jord- och skogsbruket är EU:s bästa försvar!
Tillsammans med LRF bjuder EU-kommissionen in till debatt om hur jord- och skogsbruket kan bidra till en trygg livsmedelsförsörjning och den gröna omställningen och vilka förändringar som krävs i EU-lagstiftning och EU-ersättningar för att nå dit.

Läs mer.

 

EU DENNA VECKA

Europaparlamentet

På agendan

Nästa veckas dagordning publiceras fredagar via länken nedan. Se bifogad länk.

Europaparlamentets agenda

Europeiska rådet
Europeiska unionens råd

Officiella möten i rådet anordnas av Europeiska unionens råd och leds av rådets ordförandeskap. Varje ordförandeskap anordnar även informella ministermöten för att diskutera initiativ till en särskild fråga eller rådskonstellation.

Här finner du information om möten, ämnen och händelser under det belgiska ordförandeskapet. 
 

På agendan

22/4 Utrikesrådet • 23-24/4 Informellt möte mellan hälso- och sjukvårdsministrarna

Vill du veta mer om något av vårens alla kommande råd? 

Du hittar alla tider och länkar samt agendor i möteskalendariet som kan uppdateras med kort varsel.

Vill du vara med på sändlistan? Anmäl dig i vårt nya verktyg Conrep .

Observera att du måste välja de ämnesområden du är intresserad av. 

 

Europeiska kommissionens representation i Sverige

Sociala medier:
X (Twitter) 
Facebook
Instagram
YouTube

Website: Representationen i Sverige

E-mail: comm-rep-seatec [dot] europa [dot] eu (comm-rep-se[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Översikt

Publiceringsdatum
19 april 2024
Upphovsman
Representationen i Sverige