Gå direkt till innehållet
Representationen i Sverige
Nyhetsartikel4 mars 2022Representationen i SverigeLästid: 2 min

Säg din mening om mediernas frihet i EU

Kommissionen har offentliggjort ett öppet offentligt samråd om den kommande europeiska rättsakten om mediefrihet. Framför dina synpunkter senast 21 mars.

Byggklossar bildar orden "Free media" med bakgrund av EU-flagga.
Europeiska unionen, 2021

Kommissionen har offentliggjort ett öppet offentligt samråd om den kommande europeiska rättsakten om mediefrihet, ett banbrytande initiativ som kommissionens ordförande Ursula von der Leyen tillkännagav i sitt tal om tillståndet i unionen 2021 för att skydda medias mångfald och oberoende på EU:s inre marknad. Detta kommer som en följd av en inbjudan att inkomma med synpunkter som offentliggjordes den 21 december 2021 och som beskriver initiativets huvudsyften, möjliga alternativ och konsekvenser.

EU-kommissionens vice ordförande Věra Jourová som ansvarar för värden och öppenhet har följande kommentar: 

– Medierna är en av demokratins grundpelare. Men i dag är denna pelare håller på att gå sönder, med försök från regeringar och privata grupper att sätta press på medierna. Därför kommer kommissionen att föreslå gemensamma regler och skyddsåtgärder för att skydda mediernas oberoende och mångfald. Journalister bör kunna utföra sitt arbete, informera allmänheten och ställa makten till svars utan rädsla eller förmån. Vi håller nu ett brett samråd för att komma fram till det bästa förslaget.

Kommissionären för den inre marknaden, Thierry Breton, tillägger: 

– Vi måste se till att de europeiska medierna förblir oberoende, innovativa och hållbara och fungerar utan omotiverad inblandning i deras verksamhet, vare sig den är privat eller offentlig. I dag inleder vi vårt samråd om den kommande lagen om mediefrihet: vi vill höra era synpunkter och studera era lösningar för en motståndskraftig mediemarknad som förmedlar varierande och tillförlitliga uppgifter till allmänheten.

Syftet med samrådet är att samla in synpunkter på de viktigaste frågorna som påverkar den inre mediemarknadens funktion, bland annat olika typer av inblandning i medierna, samt ekonomiska trender. Samrådet omfattar tre huvudområden som rör mediemarknaderna. Det första är inriktat på öppenhet och oberoende (t.ex. granskning av transaktioner på mediemarknaden, insyn i medieägandet och mätning av publik), det andra om villkoren för att de ska fungera på ett sunt sätt (t.ex. allmänhetens exponering för åsiktsmångfald, medieinnovation på EU-marknaden) och det tredje om rättvis fördelning av statliga resurser (t.ex. public service-mediernas oberoende, öppenhet och rättvis fördelning av statlig reklam). Återkoppling förväntas också om de underliggande styrningsalternativen för rättsakten som skulle kunna bygga på den europeiska gruppen av regleringsmyndigheter för audiovisuella medietjänster (Erga). 

Förslaget ska läggas fram av kommissionen under tredje kvartalet 2022. Syftet med det öppna offentliga samrådet är att samla in synpunkter, bevis och uppgifter från privatpersoner, särskilt journalister, media (både privata medier och public service-medier), akademiker, det civila samhället, offentliga myndigheter, företag och alla berörda parter för att hjälpa kommissionen att utforma dessa nya regler.

Lämna synpunkter senast 21/3 2022 på portalen "Kom med synpunkter"

Mer om bakgrunden till samrådet: Europeiska rättsakten om mediefrihet Kommissionen inleder ett offentligt samråd

Översikt

Publiceringsdatum
4 mars 2022
Upphovsman
Representationen i Sverige