Gå direkt till innehållet
Representationen i Sverige

Finansiering och bidrag

Årligen stöder EU över 200 000 företag via lån, mikrofinansiering, garantier och riskkapital. Forskningsfinansiering gör EU bättre genom bl.a sjukvård, hållbara jordbruksmetoder och innovation. Även olika slags EU-bidrag finns tillgängliga.  

Finansiering för små och medelstora företag

Forskningsfinansiering

Forskningsfinansieringen är viktig för innovationsverksamhet som ska bidra till att nå kommissionens hållbarhetsmål enligt den gröna given och EU:s digitala omställning.

Horisont 2020 är det viktigaste finansieringsinstrumentet och sätter forskningsinvesteringar i centrum för EU:s satsning på smart, hållbar och inkluderande tillväxt och sysselsättning. Nästan 1000 svenska organisationer deltar eller har deltagit i Horisont 2020-projekt och har beviljats över 125 miljarder kronor (12,4 miljarder euro) i EU-finansiering. 

EU:s nya investeringsprogram för forskning och innovation, Horisont Europa, har en budget på över 95 miljarder euro för perioden 2021-2027. 

Utöver finansiering av företagens forskning stöder EU forskare i alla skeden av deras utbildning och karriär.

Den svenska regeringen har uppdragit åt myndigheter att vara värdar för nationella kontaktpunkter för EU:s forskningsfinansiering. Mycket hanteras av Verket för innovationssystem, Vinnova, men andra myndigheter, som Vetenskapsrådet, har också fått uppdrag.

Hur forskningsfinansieringen gynnar Sverige [Internal LINK not yet existing]

Framgångsrika EU-finansierade forskningsprojekt

EU:s program och ansökningsomgångar för forskning

Vinnova: Horisont Europa

Regeringen: Nationella kontaktpunkter för EU:s forskningsprogram

Finansiering och vägledning

Allt om EU:s finansieringsprogram

Information om olika typer av finansiering, en översikt över de största finansieringsprogrammen och hur EU:s medel förvaltas.

Så söker du EU-finansiering

Nyttig information om behörighet, ansökan och urvalsprocessen för EU-finansiering.

Systemet för finansiell transparens

Se vem i Sverige och i de andra EU-länderna som får finansiering från kommissionen varje år – belopp, syfte och var de befinner sig.

Aktuella ansökningsomgångar 

Representationens bidrag