Gå direkt till innehållet
Representationen i Sverige

EU-kommissionens prioriteringar 2019-2024

EU-kommissionens prioriteringar

En grön giv
EU:s gröna giv är en ny tillväxtstrategi som ska hjälpa EU att ställa om till en modern, koldioxidneutral, resurseffektiv, hållbar och konkurrenskraftig ekonomi.
En ekonomi för människor
EU måste skapa ett mycket attraktivare investeringsklimat och främja tillväxt som leder till bra jobb, särskilt för unga och i småföretagen.
En ny satsning på demokrati i EU
Vi måste ge invånarna i EU mer att säga till om och skydda vår demokrati från yttre inblandning, till exempel desinformation och hatbudskap på nätet.
EU:s ekonomiska prognos för 2024 och 2025 bredvid talen för 2023. Väntad tillväxt 0,2 procent för 2024 och 2,1 procent för 2025.
Förutom sina sex huvudprioriteringar leder kommissionen också ett program för att stödja återhämtningen i EU efter den sociala och ekonomiska skada som covid-19-pandemin har orsakat.