Gå direkt till innehållet
Representationen i Sverige

Viktiga EU-frågor för Sverige

Flaggor EU och Ukraina
EU och våra internationella partner står eniga i fördömandet av Putins invasion av Ukraina. Vi ska hjälpa dem som söker skydd hos oss och vi ska stödja dem som vill hitta en säker väg hem. EU kommer att fortsätta att erbjuda kraftfullt politiskt, ekonomiskt och humanitärt stöd till Ukraina och...
Participation of Frans Timmermans, Executive Vice-President of the European Commission, at the start of the Sun Trip Europe 2021

Energiområdet är starkt förknippat med både Sveriges och EU:s strategiska mål, dels när det gäller klimat och grön omställning, dels när det gäller strategisk autonomi och krisberedskap.

Mobiltelefoner och EU-flagga

Digitaliseringen förändrar alla områden i samhället. Användandet av artificiell intelligens skapar möjligheter och väcker frågor. Sverige ligger i framkant på många områden, men har utmaningar t ex när det gäller utrullning av bredband i hela landet.

Laboratoriebild, PCR-analys, JRC lab

EU:s forskningsprogram Horisont Europa är världens största offentliga satsning på forskning. I den senaste långtidsbudgeten är EU-anslagen för forskning större än någonsin– totalt 95,5 miljarder euro under sju år (2021-2027). 

EU-flaggor framför EU-kommissionens huvudkontor i Bryssel
Det europeiska samarbetet omfattar många fler områden, här hittar du mer information om dem.