Skip to main content
Europeiska kommissionens logotyp
Representationen i Sverige

Viktiga EU-frågor för Sverige

Digitala mål för 20130

Digitaliseringen förändrar alla områden i samhället. Användandet av artificiell intelligens skapar möjligheter och väcker frågor. Sverige ligger i framkant på många områden, men har utmaningar t ex när det gäller utrullning av bredband i hela landet.

Sverige, EU och forskningen

EU:s forskningsprogram Horisont Europa är världens största offentliga satsning på forskning. I den senaste långtidsbudgeten är EU-anslagen för forskning större än någonsin– totalt 95,5 miljarder euro under sju år (2021-2027). 

Andra politikområden

Det europeiska samarbetet omfattar många fler områden, här hittar du mer information om dem.