Skip to main content
Europeiska kommissionens logotyp
Representationen i Sverige

Viktiga EU-frågor för Sverige

Flaggor EU och Ukraina

EU:s solidaritet med Ukraina

EU och våra internationella partner står eniga i fördömandet av Putins invasion av Ukraina. Vi ska hjälpa dem som söker skydd hos oss och vi ska stödja dem som vill hitta en säker väg hem. EU kommer att fortsätta att erbjuda kraftfullt politiskt, ekonomiskt och humanitärt stöd till Ukraina och...
Mobiltelefoner och EU-flagga

Digitala mål för 2030

Digitaliseringen förändrar alla områden i samhället. Användandet av artificiell intelligens skapar möjligheter och väcker frågor. Sverige ligger i framkant på många områden, men har utmaningar t ex när det gäller utrullning av bredband i hela landet.

Laboratoriebild, PCR-analys, JRC lab

Sverige, EU och forskningen

EU:s forskningsprogram Horisont Europa är världens största offentliga satsning på forskning. I den senaste långtidsbudgeten är EU-anslagen för forskning större än någonsin– totalt 95,5 miljarder euro under sju år (2021-2027). 

EU-flaggor framför EU-kommissionens huvudkontor i Bryssel

Andra politikområden

Det europeiska samarbetet omfattar många fler områden, här hittar du mer information om dem.