Skip to main content
Representationen i Sverige logo
Representationen i Sverige

Finansiering och bidrag

Framgångsrika forskare gör EU bättre genom hälso- och sjukvård, hållbara jordbruksmetoder och innovativa varor och tjänster. Varje år stöder EU över 200 000 företag via företagslån, mikrofinansiering, garantier och riskkapital.

Finansiering för små och medelstora företag

Inskrivningskiosk på Lissabons flygplats underlättar incheckning.
Inskrivningskiosken på Lissabons flygplats kombinerar biometriska data samt biografisk information i ett enda dokument. Företaget fick stöd av EU genom Sammanhållningsfonden.

Finansiering är en fråga som alla små och medelstora företag brottas med när de försöker utvecklas och växa. EU:s program för små och medelstora företag, Cosme, ska göra det enklare för småföretag att få tillgång till finansiering under alla faser i utvecklingen, från start till tillväxt.

Innovativa svenska företag kan också söka finansiering och stöd från EU för banbrytande projekt med en marknadsskapande potential genom EIC-acceleratorn (som tidigare hette instrumentet för små och medelstora företag).

Genom EIC-acceleratorn kan de smartaste och djärvaste entreprenörerna i EU söka finansiering för sina banbrytande idéer med potential att skapa nya marknader eller att revolutionera de som redan finns.

Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi) har ett särskilt anslag för små och medelstora företag på upp till 5,5 miljarder euro till finansiering eller garantier.

InnovFin erbjuder finansieringsverktyg och rådgivning till innovatörer. Det är ett gemensamt initiativ med Europeiska investeringsbanksgruppen (EIB) och Europeiska investeringsfonden i samarbete med kommissionen inom Horisont 2020-programmet för forskning och innovation.

EIC-acceleratorns finansieringsmöjligheter

Cosme – EU:s program för företagens konkurrenskraft och små och medelstora företag

Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi)

InnovFins finansiering för innovatörer

Forskningsfinansiering

Forskningsfinansieringen är viktig för innovationsverksamhet som ska bidra till att nå kommissionens hållbarhetsmål enligt den gröna given och EU:s digitala omställning.

Horisont 2020 är det viktigaste finansieringsinstrumentet och sätter forskningsinvesteringar i centrum för EU:s satsning på smart, hållbar och inkluderande tillväxt och sysselsättning. Nästan 1000 svenska organisationer deltar eller har deltagit i Horisont 2020-projekt och har beviljats över 125 miljarder kronor (12,4 miljarder euro) i EU-finansiering. 

EU:s nya investeringsprogram för forskning och innovation, Horisont Europa, har en budget på över 95 miljarder euro för perioden 2021-2027. 

Utöver finansiering av företagens forskning stöder EU forskare i alla skeden av deras utbildning och karriär.

Den svenska regeringen har uppdragit åt myndigheter att vara värdar för nationella kontaktpunkter för EU:s forskningsfinansiering. Mycket hanteras av Verket för innovationssystem, Vinnova, men andra myndigheter, som Vetenskapsrådet, har också fått uppdrag.

Hur forskningsfinansieringen gynnar Sverige [Internal LINK not yet existing]

Framgångsrika EU-finansierade forskningsprojekt

EU:s program och ansökningsomgångar för forskning

Vinnova: Horisont Europa

Regeringen: Nationella kontaktpunkter för EU:s forskningsprogram

Finansiering och vägledning

Allt om EU:s finansieringsprogram

Information om olika typer av finansiering, en översikt över de största finansieringsprogrammen och hur EU:s medel förvaltas.

Så söker du EU-finansiering

Nyttig information om behörighet, ansökan och urvalsprocessen för EU-finansiering.

Systemet för finansiell transparens

Se vem i Sverige och i de andra EU-länderna som får finansiering från kommissionen varje år – belopp, syfte och var de befinner sig.

Aktuella ansökningsomgångar [suggest using the Call to Action component for this]