Gå direkt till innehållet
Representationen i Sverige
Nyhetsartikel16 maj 2022Representationen i SverigeLästid: 1 min

Hur påverkas EU:s ekonomi av Rysslands invasion av Ukraina?

EU-kommissionen presenterade idag sin ekonomiska vårprognos för 2022-2023. 

EU:s ekonomiska prognos för Sverige, våren 2022
Europeiska unionen, 2022

EU-kommissionen presenterade idag sin ekonomiska vårprognos för 2022-2023. Före Rysslands invasion av Ukraina såg EU-ekonomin ut att gå mot en långvarig och stark tillväxt, men kriget har medfört nya utmaningar i ett läge där unionen just börjat återhämta sig från de ekonomiska effekterna av pandemin.

Prognosen visar att de högre energipriserna påverkar både EU-ekonomin och den globala ekonomin. Tillsammans med osäkerheten kring försörjningskedjor leder det till att priserna på livsmedel och andra basvaror och tjänster pressas upp, vilket i sin tur påverkar hushållens köpkraft.

Energipriserna driver också inflationen till rekordhöga nivåer. I EU förväntas inflationen öka från 2,9 % 2021 till 6,8 % 2022 och därefter sjunka till 3,2 % nästa år.

Enligt vårprognosen för 2022 kommer BNP-tillväxten i EU ligga på 2,7 % i år och avta till 2,3 % år 2023.

Inflationstakten i Sverige har också nått höga nivåer, från 2,7 % våren 2021 till 5,3 % våren 2022. Inflationen förväntas sedan avta till 3 % nästa år. BNP-tillväxten i Sverige förväntas bli 2,3 % i år, för att sedan minska till 1,4 % nästa år.

Mer om EU:s ekonomiska prognos 16 maj 2022

Översikt

Publiceringsdatum
16 maj 2022
Upphovsman
Representationen i Sverige