Gå direkt till innehållet
Europeiska kommissionens logotyp
Representationen i Sverige

EU-kommissionens prioriteringar 2019-2024

EU-kommissionens prioriteringar

En grön giv

En grön giv

EU:s gröna giv är en ny tillväxtstrategi som ska hjälpa EU att ställa om till en modern, koldioxidneutral, resurseffektiv, hållbar och konkurrenskraftig ekonomi.
En ekonomi för människor

En ekonomi för människor

EU måste skapa ett mycket attraktivare investeringsklimat och främja tillväxt som leder till bra jobb, särskilt för unga och i småföretagen.
En ny satsning på demokrati i EU

En ny satsning på demokrati i EU

Vi måste ge invånarna i EU mer att säga till om och skydda vår demokrati från yttre inblandning, till exempel desinformation och hatbudskap på nätet.
Innehåller prognoser för 2023, 2024 och 2025 ang. tillväxt, inflation, arbetslöshet m.m.

En återhämtningsplan för EU

Förutom sina sex huvudprioriteringar leder kommissionen också ett program för att stödja återhämtningen i EU efter den sociala och ekonomiska skada som covid-19-pandemin har orsakat.