Skip to main content
Representationen i Sverige logo
Representationen i Sverige

EU-kommissionens prioriteringar 2019-2024

Ett år med von der Leyen-kommissionen (november 2020)

Vart femte år börjar en ny kommission att arbeta och då presenterar den nya kommissionsordföranden sina prioriterade frågor för den kommande mandatperioden.

Till följd av resultatet i Europaparlamentsvalet 2019 och det mandat man fick från Europeiska rådet och Europaparlamentet ställde von der Leyen-kommissionen bland annat upp följande ambitiösa mål:

  • EU ska vara klimatneutralt senast 2050.
  • 2020-talet ska vara EU:s digitala årtionde.
  • EU ska bli starkare i världen med en mer geopolitisk strategi.

EU-kommissionens prioriteringar

EU:s gröna giv är en ny tillväxtstrategi som ska hjälpa EU att ställa om till en modern, koldioxidneutral, resurseffektiv, hållbar och konkurrenskraftig ekonomi.
EU måste skapa ett mycket attraktivare investeringsklimat och främja tillväxt som leder till bra jobb, särskilt för unga och i småföretagen.
Vi måste ge invånarna i EU mer att säga till om och skydda vår demokrati från yttre inblandning, till exempel desinformation och hatbudskap på nätet.
Förutom sina sex huvudprioriteringar leder kommissionen också ett program för att stödja återhämtningen i EU efter den sociala och ekonomiska skada som covid-19-pandemin har orsakat.