Gå direkt till innehållet
Europeiska kommissionens logotyp
Representationen i Sverige

Att bo i ett EU-land

Här hittar du information om uppehållsrätt, hälso- och sjukvård, social trygghet, äktenskap, adoption, val, beskattning, pensioner, fordon och körkort.

Bo i EU

Uppehållsrätt

Praktisk information om formaliteter och regler för att vistas lagligt i ett annat EU-land.

Min familj

Information om föräldrars och pars rättigheter och skyldigheter i hela EU och om arv över gränserna

Köra bil utomlands

Information om köp och leasing av bil, förnyelse av körkort och utbyte och erkännande av körkort i EU.

Dina rättigheter land för land

Information om dina pensionsrättigheter, arbetslöshetsförmåner, familjeförmåner och andra socialförsäkringsrättigheter i varje EU-land och i Storbritannien.