Skip to main content
Representationen i Sverige logo
Representationen i Sverige

Strategi och prioriteringar

Prioriteringar 2019-2024

EU-kommissionens prioriteringar 2019-2024: • EU ska vara klimatneutralt senast 2050. • 2020-talet ska vara EU:s digitala årtionde. • EU ska bli starkare i världen med en mer geopolitisk strategi.

En återhämtningsplan för Sverige och EU

EU:s återhämtningspaket på drygt 20 biljoner kronor, som bidrar till ett grönare, mer digitalt och mer motståndskraftigt EU, är av stor betydelse för Sveriges ekonomiska intressen.

EU-budgeten i Sverige

Handel, miljö, klimat, digitalisering, jordbruk, regional utveckling och polissamarbete är några av de områden där EU-länderna samarbetar. För att genomföra det man kommit överens om, bidrar alla EU-länder med pengar till EU:s gemensamma budget.