Skip to main content
Representationen i Sverige logo
Representationen i Sverige

Upphandlingar och kontrakt

European Commission secures EU access to Remdesivir for treatment of COVID-19

EU-kommissionen centraliserar publiceringen av två slags upphandlingsmeddelanden via upphandlingsportalen TED (Tenders Electronic Daily).

  • Offentlig upphandling i EU-länderna, kandidatländerna, EES-länderna och Schweiz: meddelanden om bygg- och anläggningsarbeten, varor och tjänster samt upphandling inom försörjningssektorn.
  • Offentlig upphandling för EU:s institutioner, organ och byråer: meddelanden om bygg- och anläggningsarbeten, varor och tjänster samt uppmaningar att inkomma med intresse och en årlig lista över leverantörer

Offentlig upphandling i EU/EES (TED)

EU-institutionernas upphandlingar (TED:s eTendering)

Fler upphandlingar på finansierings- och anbudsportalen (Sedia

Representationens upphandlingar

Offentlig upphandling

Information om olika typer av upphandling och gällande EU-regler och hur du lämnar in ett anbud och begär prövning i ett upphandlingsförfarande i EU:

Regler för offentlig upphandling