Skip to main content
Representationen i Sverige logo
Representationen i Sverige

Europeiska kommissionens representation i Sverige

Knappar med EU-flaggan och svenska flaggan omlott

EU-kommissionens representationskontor i Sverige har följande uppdrag:

  • Vi bistår kommissionens ordförande och hela EU-kommissionen i deras samverkan med Sverige.
  • Vi främjar en ständig politisk dialog med nationella, regionala och lokala myndigheter, riksdag, arbetsmarknadens parter, andra aktörer, den akademiska världen och det civila samhället. Representationskontoret förbereder och hjälper till med kommissionärernas och andra kommissionsanställdas besök och vid behov även besök från Europeiska utrikestjänsten.
  • Representationskontoret är kommissionens röst i Sverige och informerar press och media och på sociala medier om EU, håller nära kontakt med nationell, regional och lokal press och media och erbjuder dem press- och mediatjänster.
  • Vi riktar oss till allmänheten, den akademiska världen, det civila samhället, arbetsmarknadens parter och andra aktörer, och organiserar kommunikationsverksamhet, dialoger och annan  utåtriktad verksamhet om EU:s prioriteringar och politik, bl.a. med anledning av konferensen om Europas framtid.
  • Vi informerar, analyserar och ger råd om den politiska, ekonomiska och sociala utvecklingen i Sverige till kommissionens ordförande och övriga kommissionen som underlag för EU:s beslutsfattande och politiska kommunikation.

Representationernas arbete kompletteras av Europa direkt-kontoren, som informerar och kommunicerar med allmänheten på regional och lokal nivå i hela EU.

EU-kommissionen har representationskontor i alla 27 medlemsländers huvudstäder, samt regionala kontor i Barcelona, Bonn, Marseille, Milano, München och Wroclaw. Kontoren samarbetar nära med Europaparlamentets förbindelsekontor i EU-länderna.

EU-representationens webbplats

På sin webbplats informerar EU-kommissionen på svenska om bland annat följande:

  • Sina evenemang riktade till allmänheten i Sverige.
  • Nyheter och information om EU:s viktigaste politikområden och program och hur dessa genomförs i Sverige.
  • Hur man kontaktar representationskontorets pressteam, vilka kanaler representationen har på sociala medier och hur man prenumererar på kontorets nyhetsbrev.
  • Information om hur man  kontaktar och kommunicerar med EU både på lokal nivå och på EU-nivå.
  • Länkar till annan viktig EU-information, t.ex. stödtjänster för företag, finansiering och offentlig upphandling samt möjligheter att arbeta och bo i EU.

Länkar

EU-evenemang i Sverige 

Läs de senaste EU-nyheterna

Viktiga EU-frågor i Sverige

Kontakta EU i Sverige