Skip to main content
Representationen i Sverige logo
Representationen i Sverige

Europeiska unionen i korthet

Joseph Luns och Johannes Linthorst-Homan (till vänster) signerar Romfördraget för Nederländerna, här i sällskap av Christian Calmes, generalsekreterare för dåvarande Kol- och Stålunionen.

Europeiska unionen (EU) har garanterat över 60 år av fred, stabilitet och välstånd, bidragit till en högre levnadsstandard och infört en gemensam europeisk valuta, euron. Det som en gång började som en ekonomisk union har nu utvecklats och omfattar en rad olika politikområden, från klimat och miljö till utrikespolitik och säkerhet.

EU är ett unikt ekonomiskt och politiskt partnerskap mellan 27 europeiska  länder. Unionen inrättades 1958 som Europeiska ekonomiska gemenskapen (EEG) av Belgien, Frankrike, Italien, Luxemburg, Nederländerna och Tyskland. Sedan dess har ytterligare 22 länder anslutit sig till det som sedan 1993 heter Europeiska union. Storbritannien lämnade EU i slutet av 2020.

EU bygger på rättsstatsprincipen – allt som EU gör grundas på fördragen som alla medlemsländerna ingått frivilligt och demokratiskt.

EU:s mål och värden 

EU:s medlemsländer och kandidatländer

EU i siffror

EU:s institutioner

EU har en unik institutionell struktur. Medlemsländernas stats- och regeringschefer lägger fast de breda prioriteringarna vid sina toppmöten, medan flera olika EU-institutioner deltar i beslutsfattandet, där de viktigaste är

  • Europaparlamentet: den lagstiftande institutionen som väljs av EU-medborgarna och som röstar igenom EU-lagar, avtal och budgetar och utövar kontroll över de andra EU-institutionerna
  • Europeiska rådet: samlar EU-ländernas stats- och regeringschefer för att fastställa EU:s politiska agenda och prioriteringar
  • Europeiska unionens råd: består av EU-ländernas  ministrar  som tillsammans med Europaparlamentet förhandlar om och antar EU-lagstiftningen
  • Europeiska kommissionen: den verkställande EU-institutionen som föreslår nya EU-lagar och genomför de lagstiftande institutionernas beslut
  • EU har också en egen diplomatkår – Europeiska utrikestjänsten, samt EU-domstolen, som ser till att EU:s lagstiftning tillämpas på samma sätt

 

Läs mer om EU:s institutioner och andra organ

EU:s lagstiftningsförfarande 

 

Nobels fredspris

EU fick 2012 Nobels fredspris för att genom sin stabiliserade roll ha bidragit till att omforma större delen av Europa från en krigets till en fredens kontinent och för sitt arbete för försoning, demokrati och mänskliga rättigheter i Europa.

 

Länkar

Hur EU stödjer Sverige

Senaste EU-nyheter

EU:s viktigaste prioriteringar till 2024