Skip to main content
Representationen i Sverige logo
Representationen i Sverige

Erasmus+

Erasmus+ är EU:s program som stöder utbildning, praktik, ungdomsutbyten och idrottsprojekt i EU.

Erasmus+ Berikar liv, öppnar sinnen

Programmet hjälper människor i alla ålder och med olika bakgrund att utveckla och dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter vid skolor, lärosäten och organisationer i olika länder. Erasmus+ bidrar till kompetensutveckling och interkulturell kunskap och hjälper människor att bli engagerade medborgare. 

I Erasmusprogrammet för 2021–2027 ligger fokus på social inkludering, den gröna och digitala omställningen och unga människors demokratiska deltagande. Budgeten uppgår till cirka 26,2 miljarder euro. Det är nästan en fördubbling jämfört med det föregående programmet för 2014–2020.

I Sverige förvaltas Erasmus+ av Universitets- och högskolerådet (UHR) och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF).

Erasmus+

UHR – Utbyten.se

MUCF – Erasmus+