Skip to main content
Europeiska kommissionens logotyp
Representationen i Sverige
Chef för avdelningen för ekonomisk och politisk rapportering, Tf chef för representationen

Erik von Pistohlkors

Porträttbild

Kontakt

Ansvarsområden

Chef för avdelningen för ekonomisk och politisk rapportering

Tf chef för representationen