Gå direkt till innehållet
Representationen i Sverige
Offentliga debatter

EU och den svenska skogspolitiken

När Sverige blev EU-medlem 1995 var den nationella kompetensen över skogspolitiken en självklarhet. Sedan dess har andra politikområden (klimat, miljö) växt i betydelse och påverkar idag skogspolitiken på många olika sätt. Därmed påverkas även den lagstiftning och den skötselfilosofi enligt vilken den svenska skogen sköts. Eftersom skogen är en viktig del av den svenska ekonomin har skogsfrågor nu blivit en viktig del i Sveriges förhållande till EU.

Därför arrangerar Svenska Paneuropaföreningen ett seminarium om EU:s påverkan på skogspolitiken. Seminariets syfte är att för EU-intresserade beskriva var Sverige och EU står idag i dialogen om skogen, var lagstiftningen står och vilka frågor som blir viktiga framåt.

Seminariet äger rum måndag den 27 mars kl. 10.00-12.00 i Europahuset på Regeringsgatan 65, 111 56 Stockholm. Anmälan sker här: Inbjudan: Skogen och EU 27/3 (svenskalag.se)

Programmet i korthet:

Sven Erik Hammar, ordf i CEPF, de europeiska skogsägarnas förening ger oss en kort historik av den skogspåverkande EU-lagstiftningen.

Tomas Lundmark, professor vid SLU, pratar om kolsänkor och skogstillväxt. Skogen skyddar klimatet på två sätt: som kolsänka och i långlivade träprodukter. Vid en konstant tillväxt av skogen kan det ena öka endast på bekostnad av det andra. Därför är skogens tillväxt en nyckelfråga.

Tomas Turesson, skoglig doktor, VD Brevens Bruk, ska redovisa utfall av olika regelverk. Han har med hjälp av Skogsstyrelsen modeller räknat på olika utfall för Sverige vid olika regelverk för skogsavverkning.

Peter Högberg, professor, Institutionen för skogens ekologi och skötsel, SLU. Han pratar om naturlighet i brukad skog. Vad är det naturliga i den boreala skogen? Vad är klimatnyttan i obrukad och brukad skog?

Seminariet modereras av Catharina Ringborg, Senior rådgivare, Tankesmedjan Global Utmaning

  • skogspolitik
  • måndag 27 mars 2023, kl. 10.00 - 12.00 (CEST)
  • Stockholm, Sverige

Praktisk information

När
måndag 27 mars 2023, kl. 10.00 - 12.00 (CEST)
Var
Europahuset
Regeringsgatan 65, vån 2, 10390 Stockholm, Sverige
Språk
svenska
Organisatörer
Svenska Paneuropaföreningen