Skip to main content
Europeiska kommissionens logotyp
Representationen i Sverige
Kurser och seminarier

Mellan krig och fred - om ryska hot och påverkansoperationer

Hybridkrig handlar om hot eller påverkansoperationer för att underminera eller skada med en kombination av öppna och slutna militära eller icke-militära åtgärder. Hybridkriget pågår ständigt, och är inte minst aktuellt just nu.

  • informationskrigföring | krig
  • Stockholm, Sverige

Praktisk information

När
Var
Europahuset
Regeringsgatan 65 plan 2, Stockholm, Sverige
Språk
svenska

Beskrivning