Skip to main content
Representationen i Sverige logo
Representationen i Sverige
Kurser och seminarier

Utforma strategiska kapaciteten för EU:s industri bland växande geopolitiska spänningar

Välkommen till ett seminarium den 14 december 2021 kl. 10.00-11.00

  • Informationsteknikindustri
  • -

Praktisk information

När
-
Språk
svenska
Webbplats

Beskrivning

Halvledare
Strategisk komptens
EU-kommissionen

Bristande varutillgång under Covid-19 pandemin och en skiftande internationell ordning på grund av geopolitiska spänningar har intensifierat en diskussion om EU:s strategiska kapacitet. Det är avgörande att stärka EU:s industriella och tekniska förmåga för att framgångsrikt kunna hantera stora samhällsutmaningar såsom den gröna och digitala omställningen. En viktig fråga i det sammanhanget är EU:s försörjningstrygghet.

De frågor som ska diskuteras vid seminariet är följande:

  • Vad innebär övergången till en ekonomi med minskade koldioxidutsläpp för den europeiska och svenska industriella konkurrenskraften?
  • Vad bör EU göra för att öka sin industriella kapacitet genom hela värdekedjan?
  • Hur kan EU bättre möta den globala konkurrensen inom sektorer som batterier, tunga fordon, stål eller telekommunikationer?

 Paneldeltagare:

  • Björn Fägersten, Utrikespolitiska institutet
  • Charlotte Andersdotter, Svenskt Näringsliv
  • Ulf Pehrsson, Ericsson
  • Per Altenberg, Kommerskollegium
  • Christian Danielsson, Chef för EU-kommissionens representation i Sverige

Moderator: Anna Wieslander, Nordeuropachef för Atlantic Council och styrelseordförande i Institutet för Säkerhets- och Utvecklingspolitik (ISDP).

Datum: Tisdag den 14 december
Tid: kl. 10.00 – 11.00
Plats: Europahuset, Regeringsgatan 65, plan 2, Stockholm – och digitalt via EU-kommissionen i Sveriges Facebooksida: EUkommissionen

Anmälan: senast den 10 december till comm-rep-sto-rsvp@ec.europa.eu

Vänligen observera att antal fysiska platser är begränsade p.g.a. covid-19-restriktioner. Endast föranmälan gäller och bekräftelse skickas till de som får plats.

Seminariet arrangeras tillsammans med:

Atlantic Councils logga
Atlantic Council