Skip to main content
Europeiska kommissionens logotyp
Representationen i Sverige

Ansökan om kommunikationsbidrag 2022 (avslutad)

EU-kommissionens representation i Sverige inleder en förslagsinfordran avseende kommunikationsåtgärder för att stärka dialogen i Sverige om Europeiska unionen och europeisk integration. Sista ansökningsdag är den 28 november 2022.

Bidrag till kommunikationsprojekt för att stärka EU-dialogen i Sverige

Handlingar

Kontaktuppgifter

Inspelning 4 oktober