Gå direkt till innehållet
Representationen i Sverige
Nyhetsartikel23 januari 2024Representationen i Sverige

371 miljoner euro i stöd till H2 Green Steels stålproduktion i Boden

Finansieringen från Europeiska investeringsbanken (EIB) och Nordiska investeringsbanken (NIB) backas upp av EU:s InvestEU-program. Det gröna stålet produceras med upp till 95 procent lägre koldioxidutsläpp jämfört med produktion med masugnar.

Datorgenererad bild av anläggningen som byggs i Boden.

Europeiska investeringsbanken (EIB) och Nordiska investeringsbanken (NIB) kommer att delta i projektfinansieringen för att stödja H2 Green Steels storskaliga produktionsanläggning i norra Sverige. EIB kommer att bidra med 314 miljoner euro, varav 200 miljoner euro garanteras av Europeiska kommissionen inom InvestEU-programmet, och 114 miljoner euro i finansiering kommer att tillhandahållas via affärsbanker som deltar i projektfinansieringen. Nordiska investeringsbanken kommer att tillhandahålla 57 miljoner euro i projektfinansieringspaketet, varav 9 miljoner euro stöds inom InvestEU-programmet.

"Banbrytande flagskeppsprojekt"

Detta banbrytande europeiska flaggskeppsprojektet är viktigt för att minska koldioxidutsläppen från den primära stålindustrin, som är en av de industrisektorer som är svåra att göra fossilfria. Anläggningen kommer att tillverka gröna och hållbara produkter av plattstål av hög kvalitet som främst riktar sig till fordonsindustrin, byggbranschen, vitvarutillverkare, tillverkare av industriell utrustning och energisektorn. I denna banbrytande teknikprocess ersätts kolet i produktionsprocessen med vätgas som produceras i en elektrolysör som använder el från förnybara källor.

Europeiska investeringsbankens viceordförande, Thomas Östros, säger:
– Stålindustrin är en strategisk sektor, som är kärnan i EU:s ekonomi. Vårt engagemang att nå nettonollmålet senast 2050 kräver att denna sektor genomgår en transformativ förändring. Det är viktigt att EIB, som EU:s klimatbank, stöder H2 Green Steel i dess banbrytande utveckling av en helt ny ren teknik för att tillverka primära produkter av plattstål med låga koldioxidutsläpp. Projektet banar vägen för utvecklingen av miljövänligt stål, som är avgörande för att minska koldioxidutsläppen i de sektorer som är svåra att göra fossilfria, där stål är en viktig del.

Nordiska investeringsbankens ordförande och vd, André Küüsvek, säger:
– Storskalig grön vätgasproduktion, som är nödvändig för att minska koldioxidutsläppen i de industrier som är svåra att göra fossilfria, får en skjuts av H2 Green Steel i norra Sverige, där företagets expertis och banbrytande teknik kommer att ha en markant inverkan på att minska koldioxidutsläppen från stål. Genom att ersätta kol med vätgas som tillverkas från förnybara energikällor, kommer produktionsanläggningen att betydligt minska stålets koldioxidavtryck och är i linje med de ambitiösa målen för en grönare framtid. NIB:s investering, som stöds av InvestEU-programmet, återspeglar vårt engagemang att stödja innovationer som är nödvändiga för den gröna omställningen.

Bevis för Europas omställning till klimatneutralitet

EU-kommissionär för ekonomi, Paolo Gentiloni, säger:
– Detta avtal är ett stort bevis på InvestEU:s stöd för Europas omställning till klimatneutralitet. Jag är stolt över att, tillsammans med Europeiska investeringsbanken och Nordiska investeringsbanken som viktiga genomförandepartner, InvestEU backar upp detta banbrytande initiativ, som bidrar till tillverkningen av mer hållbart stål i Sverige. Detta är goda nyheter för både klimatet och vår ekonomi, då det kommer att hjälpa till att betydligt minska koldioxidutsläppen, samtidigt som det främjar innovativa tekniker och skapar arbetstillfällen i Europa, som stöder vår nettonollindustri.

– Ingen har granskat vår verksamhet mer noggrant än de som finansierar vårt projekt. Det enorma stödet från långivare som Europeiska investeringsbanken är sann kvalitetsstämpel för H2 Green Steel som bolag. Finansieringen är också en stor vinst för klimatet och vi hoppas att vår modell för projektfinansiering kommer att inspirera andra initiativ inom klimatomställningen av branscher som är svåra att ställa om, säger Henrik Henriksson, VD för H2 Green Steel.

Koldioxidavtryck nära noll

Traditionell primär stålproduktion är mycket energiintensiv och resulterar i enorma mängder koldioxidutsläpp. Den globala stålsektorn står för närvarande för cirka 8 procent av den globala energiefterfrågan och 7 procent av de globala koldioxidutsläppen. Det gröna stålet från anläggningen kommer att ha ett koldioxidavtryck nära noll, med upp till 95 procent lägre koldioxidutsläpp jämfört med stål som tillverkas på traditionellt sätt.

Finansieringsavtalen stöds delvis inom InvestEU på områdena forskning, innovation och digitalisering, som stöder EU:s politiska mål för att utveckla och främja innovativa tekniker för den gröna omställningen. De är också i linje med Europeiska kommissionens industriplan för den gröna given, som ska ge stöd för uppbyggnaden av EU:s tillverkningskapacitet för nettonollteknik, som behövs för att nå EU:s ambitiösa klimatmål. Transaktionen är också en del av EIB:s åtagande att avsätta ytterligare 45 miljarder euro i finansiering, utöver bankens reguljära lånevolymer, för att stödja senaste tillverkningsteknik i strategiska nettonolltekniker.
 

Bakgrundsinformation

Europeiska investeringsbanken (EIB) är Europeiska unionens finansinstitut för långfristig finansiering och ägs av EU:s medlemsstater. Banken tillhandahåller långfristig finansiering till ekonomiskt bärkraftiga investeringar för att bidra till EU:s politiska mål. EIB investerar för att stödja projekt som är i linje med EU:s prioriteringar och har åtagit sig att kanalisera åtminstone hälften av sin årliga finansieringsvolym till klimatrelevanta projekt.

Nordiska investeringsbanken (NIB) är en internationell finansieringsinstitution som gemensamt ägs av åtta medlemsländer: Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar privata och offentliga projekt i och utanför medlemsländerna. NIB har den högsta möjliga kreditvärderingen, AAA/Aaa, från de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor’s och Moody’s.

InvestEU-programmet ger Europeiska unionen väsentlig långsiktig finansiering genom att mobilisera betydande privata och offentliga medel för att stödja en hållbar återhämtning. Programmet bidrar också till att mobilisera privata investeringar för Europeiska unionens politiska prioriteringar, såsom den europeiska gröna given och den digitala omställningen. InvestEU-programmet sammanför många olika finansiella EU-instrument som för närvarande finns tillgängliga för att stödja investeringar i Europeiska unionen, och gör det enklare, effektivare och mer flexibelt att finansiera investeringsprojekt i Europa. Programmet består av tre delar: InvestEU-fonden, InvestEU:s rådgivningscentrum och InvestEU-portalen. InvestEU-fonden implementeras genom finansiella partner som investerar i projekt med hjälp av EU:s budgetgaranti på 26,2 miljarder euro. Hela budgetgarantin stöder genomförandepartnernas investeringsprojekt, ökar deras riskbärande förmåga och mobiliserar på så sätt minst 372 miljarder euro i ytterligare investeringar.

H2 Green Steel (H2GS AB) grundades 2020 med ambitionen att påskynda stålindustrins klimatomställning med hjälp av grön vätgas. Stål, som orsakar en av världens största koldioxidutsläpp, är H2 Green Steels första branschvertikal. H2 Green Steels grundare och största aktieägare är Vargas Holding, som också är medgrundare och en av de största ägarna i svenska batteritillverkaren Northvolt. H2 Green Steel har sitt huvudkontor i Stockholm och har sitt första gröna stålverk under utveckling i Boden i norra Sverige.

Läs mer

Översikt

Publiceringsdatum
23 januari 2024
Upphovsman
Representationen i Sverige

Kontakter

Tim Smit

Namn
Tim Smit
Organisation
Europeiska invetseringsbanken - presskontakt
E-post
t [dot] smitateib [dot] org
Telefon
+352 43 79 89076
Mobil
+352 691 28 64 23