Gå direkt till innehållet
Representationen i Sverige
Nyhetsartikel24 maj 2023Representationen i SverigeLästid: 2 min

De nya landsspecifika rekommendationerna för Sverige har nu publicerats

Kommissionen analyserar varje år EU-ländernas planer och lägger därefter fram landsspecifika rekommendationer till varje land. Rekommendationerna till Sverige för 2023-2024 är nu publicerade. 

Kommissionen analyserar varje år EU-ländernas planer och lägger därefter fram landsspecifika rekommendationer till varje land. Rekommendationerna är inriktade på vad länderna realistiskt sett kan uppnå de kommande 12–18 månaderna.

Rekommendationerna bygger på EU:s prioriteringarna samt den årliga tillväxtöversikten för varje land. Det finns också rekommendationer för euroområdet. 

Länderna diskuterar rekommendationerna i rådet och stats- och regeringscheferna godkänner dem på sitt toppmöte i juni. Därefter antas de formellt av finansministrarna i juli.

EU-kommissionen föreslår att Sverige ska vidta följande åtgärder:

  • Avveckla, innan slutet på 2023, de gällande energistödåtgärderna om inte utsatta hushåll och företag behöver fortsatt skydd eller ytterligare energibesparingar är nödvändiga. Samtidigt som det är viktigt med sunda offentliga finanser under 2024 ska de nationellt finansierade offentliga investeringarna bevaras och bidrag från faciliteten för återhämtning och resiliens och andra EU-medel ska utnyttjas effektivt, framför allt för att främja den gröna och digitala omställningen. Det är viktigt att investeringar och reformer som leder till högre hållbar tillväxt  samt återhållsamhet med offentliga utgifter fortsätter efter 2024.
  • Minska riskerna i samband med hushållens höga skuldsättning och förbättra bostadsmarknaden, särskilt genom att minska avdragsrätten för bolån, höja fastighetsskatten och stimulera investeringar i bostadsbyggande.
  • Fortsätta genomförandet av planen för återhämtning och resiliens och snabbt slutföra det svenska REPowerEU-kapitlet, för att inleda genomförandet av kapitlet samtidigt parallellt med genomförandet av de sammanhållningspolitiska programmen, i synergi med planen för återhämtning och resiliens.
  • Förbättra utbildningsresultaten för elever från svaga grupper eller med migrantbakgrund samt stärka integrationen på arbetsmarknaden.
  • Utvidga och uppgradera energiöverföringsnäten, införa reformer för att förenkla och påskynda administrativa processer och tillstånd samt utveckla den reserv av kvalificerad arbetskraft som behövs för den gröna omställningen

Mer information

Länk till rapporten: 2023 European Semester: Country Reports (europa.eu).

EU-kommissionen landrapport och ekonomiska rekommendationer 2023 för Sverige och övriga EU-länder: Policy guidance under the European Semester (europa.eu)

Översikt

Publiceringsdatum
24 maj 2023
Upphovsman
Representationen i Sverige