Gå direkt till innehållet
Representationen i Sverige
Nyhetsartikel28 juni 2024Representationen i SverigeLästid: 2 min

En ny EU-kommission tar form

Den 27 juni nominerade EU:s stats- och regeringschefer Ursula von der Leyen till en ny mandatperiod som kommissionsordförande. De utsåg även Estlands premiärminister Kaja Kallas som kandidat att bli EU:s utrikesrepresentant. Vad är nästa steg?

Von der Leyen vid presskonferensen under EU-toppmötet i juni 2024.

Efter EU-valet den 9 juni valde 450 miljoner EU-medborgare 720 Europaparlamentariker, men valet innebär också att en ny mandatperiod inleds för EU-kommissionens ledamöter, även kallat kollegiet, samt för ordföranden i Europeiska rådet. 

Men hur går egentligen processen till när en ny EU-kommission ska komma på plats?

Enligt EU-fördragets artikel 17.7 ska Europeiska rådet med kvalificerad majoritet föreslå en kandidat till befattningen ”med hänsyn till valen till Europaparlamentet och efter lämpligt samråd”. Detta skedde vid EU-toppmötet den 27 juni 2024 då EU-ledarna nominerade Ursula von der Leyen till en andra mandatperiod på posten. 
 

Europaparlamentet röstar om kommissionsordförandeposten

Nästa steg i processen är att Europaparlamentarikerna ska rösta om hennes nominering. För att von der Leyen ska röstas igenom krävs en majoritet av Europaparlamentets ledamöter. Omröstningen är planerad till kl 13 den 18 juli, under Europaparlamentets plenarsession i Strasbourg. 

Kl 9 den 18 juli kommer von der Leyen att presentera sina politiska riktlinjer för mandatperioden 2024-2029 i kammaren inför det nyvalda Europaparlamentet. Därefter följer en debatt och omröstningen. 

Om Europaparlamentet inte godkänner von der Leyen vid sin omröstning ska Europeiska rådet med kvalificerad majoritet inom en månad nominera en ny kandidat som Europaparlamentet ska rösta om enligt samma förfarande. 

När EU-kommissionens ordförande godkänts av Europaparlamentet väljer den nyvalda ordföranden ut kommissionärer, en från varje medlemsland baserat på ländernas nomineringar, och föreslår vilka ansvarsområden respektive kommissionär ska få. 

De föreslagna kommissionärerna genomgår därefter en granskningsprocess där de frågas ut av de relevanta utskotten beroende på vilka ansvarsområden de föreslås få. 

Europaparlamentet röstar om kommissionen i sin helhet, inklusive ordföranden och den föreslagna utrikesrepresentanten. Det är Europeiska rådet som formellt utser EU-kommissionen som därefter kan tillträda. 
 

Tidsplanen för att utse ny EU-kommission

Den strategiska agendan innehåller de politiska prioriteringarna

Samtidigt med nomineringen av von der Leyen till posten som kommissionsordförande och Kallas till posten som utrikesrepresentant beslutade EU:s stats- och regeringschefer även om den strategiska agendan för de kommande fem åren. 

Den strategiska agendan som EU-ledarna godkände den 27 juni bygger på tre pelare: 

  • Ett fritt och demokratiskt Europa
  • Ett starkt och säkert Europa
  • En välmående och konkurrenskraftigt Europa

Agendan ska fungera som ett ramverk för beslutsfattandet under mandatperioden.

 

Läs mer: 

Översikt

Publiceringsdatum
28 juni 2024
Upphovsman
Representationen i Sverige