Gå direkt till innehållet
Representationen i Sverige
Nyhetsartikel22 december 2021Representationen i SverigeLästid: 1 min

"Ett förbättrat djurskydd ligger i allas intresse"

EU:s "Från jord till bord-strategi" har en unik möjlighet att förbättra alla varelser liv, skriver hälsokommissionär Stella Kyriakides och doktor Jane Goddall i en debattartikel för Land Lantbruk.

Höns i grönt gräs
Thomas Iversen, Unsplash

Debattartikeln publicerades i samband med EU:s djurskyddskonferens den 9 december. Konferensen samlande intressenter inom djurhållning och livsmedelsproduktion och företrädare för djurskyddsorganisationer för att diskutera den kommande översynen av EU:s djurskyddslagstiftning.

EU-kommissionär Kyriakides och Dr Goodall skriver att EU föregår med gott exempel vad gäller djurskydd inom många olika områden. Sedan EU:s första djurskyddslagstiftning antogs 1974 har lagar, förordningar och en mängd åtgärder för att skydda våra djur kontinuerligt utökats och stärkts, vilket bidragit till bättre livskvalitet för miljontals djur.

Tack vare dessa insatser har miljontals djur i EU fått betydligt bättre liv.

Över en miljon EU-medborgare skrev tidigare i år på det europeiska medborgarinitiativet ”End the cage age” (Sätt stopp för djur i bur), som uppmanade kommissionen att förbjuda användningen av burar för vissa produktionsdjur. EU-kommissionen lyssnade och lovade att senast 2023 lägga fram ett lagförslag om att fasa ut burhållningen för vissa djur.

Vår uppgift är att bygga ett stabilt och motståndskraftigt livsmedelssystem som garanterar allmänheten tillräcklig tillgång till livsmedel till ett överkomligt pris, av god och säker kvalitet, och där produktionsdjurens välmående verkligen sätts i centrum. Djurskydd och djurhälsa är både en hörnsten i denna förändring och vägen framåt.

EU-kommissionens ambition är att tillsammans med jordbrukare, näringsliv, djurrättsorganisationer och konsumenter bevara EUs status som världsledande inom djurskydd. Vi kan bara uppnå det målet genom att satsa på människor och partnerskap.

Länk till debattartikeln: "Ett förbättrat djurskydd ligger i allas intresse" | Land Lantbruk

Länk till samråd om översyn av EU:s lagstiftning om djurskydd (öppet till och med 22 januari 2022): Djurskydd – översyn av EU-lagstiftningen (europa.eu)

Översikt

Publiceringsdatum
22 december 2021
Upphovsman
Representationen i Sverige