Gå direkt till innehållet
Representationen i Sverige
Nyhetsbrev15 juni 2023Representationen i SverigeLästid: 3 min

EU-kommissionens nyhetsbrev den 15 juni 2023

Annika Wäppling Korzineks krönika med en sammanfattning av aktuella EU-frågor.

Annika Wäppling Korzinek

Kära EU-intresserade,

EU-veckan inleddes med ett informellt möte för unionens jordbruksministrar och de svenska värdarna bjöd på ett imponerande program. RISE, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), Skogforsk samt Axfoundations centrum för framtidens mat, Torsåker gård, visade olika perspektiv på hur jordbruket kan bidra till den gröna omställningen, och hur verksamheterna kan möta förväntade utmaningar med koppling till klimatförändringar. Jordbrukskommissionären, Janusz Wojciechowski, tog tillfället i akt och träffade LRF:s styrelse på ett familjejordbruk för att diskutera de svenska böndernas syn på aktuella frågor. Ett mörkt moln på himlen är förstås bristen på mörka moln – dvs den långvariga torkan som, om den fortsätter, både kan påverka skördar och öka risken för bränder i skog och mark.  

Nästa vecka står riksdagen värd för en konferens om demokrati. Ett ministermöte om rättsliga och inrikes frågor mellan Europeiska unionen och Förenta staterna hålls i Stockholm den 20–21 juni. 21-22 juni är det informellt möte i allmänna rådet, då Sveriges EU-minister Jessika Roswall bjuder in sina motsvarigheter från de andra medlemsländerna för diskussioner om aktuella frågor.

Den här veckan sammanträder Europaparlamentets ledamöter i Strasbourg och kommissionärerna höll sitt veckomöte där under tisdagen. Två stora frågor fanns på bordet: hållbar finansiering och social ekonomi.

Omställningen till en klimatneutral och hållbar ekonomi senast 2050 ger företag och medborgare i hela EU nya möjligheter. Många företag och investerare har redan påbörjat sin hållbara resa, vilket ökande hållbara investeringar vittnar om. Företag och investerare står också inför utmaningar i samband med denna omställning, särskilt när det gäller att uppfylla nya krav på offentliggörande och rapportering. I paketet ingår en utökad taxonomi, dvs ett regelverk för vad som kan anses vara hållbara investeringar och inte. Mer om hållbar finansiering. 

Social ekonomi är ett samlingsnamn på den del av ekonomin som sätter människor, samhälle och miljö framför vinst. EU-kommissionen har lagt fram ett förslag till rådsrekommendationer om hur medlemsländerna bör utforma och genomföra strategier för den sociala ekonomin. En ny webbplats har också öppnats. Läs mer om social ekonomi.

Till sist, något så alldagligt som sophantering och återvinning. Nyckeln för omställningen till en renare, klimatneutral och cirkulär ekonomi är att omvandla avfall till resurser. Återanvändning och återvinning skapar lokala jobb och ökar innovationen, minskar trycket på naturresurser och minskar beroendet av importerade råvaror. Kommissionen har publicerat en rapport om medlemsländernas framsteg mot de gemensamma mål som satts upp för återvinning och avfall. Det är avgörande att nå dessa mål för att skapa välfungerande marknader för återvunnet material i EU. Sverige är på väg att nå 2025-målet för återvinning av allt förpackningsavfall och 2035-målet för deponering av kommunalt avfall. Sverige riskerar dock att inte nå 2025-målet för förberedelse för återanvändning och återvinning av kommunalt avfall. Läs mer i ett faktablad på svenska

Jag önskar er en skön helg i sommarhettan, kanske helst i skuggan av ett träd eller i en svalkande sjö.

 

Annika Wäppling Korzinek

Chef för EU-kommissionens representation i Sverige

Översikt

Publiceringsdatum
15 juni 2023
Upphovsman
Representationen i Sverige