Gå direkt till innehållet
Representationen i Sverige
Nyhetsbrev4 maj 2022Representationen i SverigeLästid: 3 min

EU-kommissionens nyhetsbrev den 4 maj 2022

Christian Danielssons krönika med en sammanfattning av aktuella EU-frågor.

Christian Danielsson, chef för EU-kommissionens representation i Sverige
European Union 2020

Kära EU-intresserade,

I ett kraftfullt anförande i Europaparlamentet idag presenterade EU-kommissionens ordförande, Ursula von der Leyen, det sjätte sanktionspaketet mot Ryssland och inriktningen av Europas stöd till Ukraina och dess återuppbyggnad efter kriget, läs eller lyssna på talet här. Sanktionspaketet innehåller ett antal element där förbudet mot import av rysk olja tillsammans med att Sberbank, Rysslands största bank, stängs ute från betalningssystemet SWIFT är de som kommer att få störst ekonomisk effekt. Det betyder konkret att förutsättningarna för Rysslands president Putin att finansiera sitt anfallskrig försvåras ytterligare. De andra elementen är sanktioner mot dem som ligger bakom krigsförbrytelserna i bl.a. Butja och Mariupol, utestängning från EU av tre offentligt ägda ryska radio- och TV stationer som särskilt sprider de ryska osanningarna om kriget i Ukraina samt sanktioner mot europeiska PR- och revisionsbyråer som arbetar för Kreml. Sanktionerna mot import av rysk olja  kommer att fasas in under året för att undvika alltför allvarliga konsekvenser för Europas ekonomier och hänsyn kommer att tas till Ungern och Slovakien, där beroendet av energiimport från Ryssland är särskilt stort. Sanktionspaketet kommer redan idag att förhandlas i Europeiska unionens råd och förhoppningen är att det blir ett snabbt beslut.

EU:s ekonomiska stöd till Ukraina är av avgörande betydelse. Landets BNP beräknas under 2022 minska med 30-50%. Enligt Internationella valutafonden (IMF) kommer Ukraina att behöva 5 miljarder euro i månaden för att klara av löpande utgifter för löner, pensioner och offentliga tjänster. Ordförande von der Leyen betonade att här har Europa tillsammans med USA och andra biståndsgivare en viktig roll. I det längre perspektivet handlar det om återuppbyggnaden av Ukraina. Förstörelsen är massiv och behoven uppgår till hundratals miljarder euro. Det är nu dags att börja arbetet med ett ambitiöst återuppbyggnadspaket. Paketet skall förutom massiva investeringar också bidra till att åtgärda svagheter i Ukrainas ekonomi och därmed lägga grunden för långsiktigt uthållig ekonomisk tillväxt. Konkret betyder det att europeiskt stöd kopplas till arbetet mot korruption, reform av rättssystemet, miljö- och konkurrensregler som motsvarar de europeiska och en uppgradering av Ukrainas ekonomiska strukturer och produktivitet. Jag vet av tidigare erfarenhet att just detta är av betydelse för att Ukraina skall bli riktigt attraktivt för utländska direktinvesteringar. Och som ordförande von der Leyen underströk, för att ”bana väg” för Ukraina’s medlemskap i den Europeiska unionen.

Igår presenterade kommissionen ett initiativ för att skapa ett europeiskt digitalt hälsodataområde. Avsikten är att göra patientinformation mer åtkomlig för oss som enskilda oberoende av var vi befinner oss inom den europeiska unionen så att vi får den vård som vi behöver. Avsikten är också att under strikta villkor och med fullt värnande av den personliga integriteten göra hälsoinformation mer åtkomlig för forskning och utveckling. Förslaget är ett element i en europeisk hälsounion och är viktigt för att förbättra vården inom EU samtidigt som det stärker europeisk forskning och konkurrenskraft. Förslaget kommer att ställa krav på investeringar i kompatibla datasystem och tydlig tillsyn av reglerna. Kommissionens ambition är att ”området” blir verklighet 2025.

Slutligen firar vi Europadagen måndagen den 9 maj. Firandet som i Stockholm sker på Kulturhuset i form av olika seminarier, kan följas digitalt, läs mer här. Firandet får en särskild betydelse i år. Putins anfallskrig mot Ukraina har på ett konkret sätt visat betydelsen av det europeiska samarbetet. Europa har levererat i form av stöd och solidaritet med Ukraina. Samtidigt kontrasterar vårt firande, där fred och frihet står i centrum, mot det firande som samma dag sker i Moskva. Där kommer den militära makten i alla dess former att istället glorifieras. Tydligare kan skillnaden mellan vad våra respektive system står för inte åskådliggöras.

 

Christian Danielsson
Chef för EU-kommissionens representation i Sverige

Översikt

Publiceringsdatum
4 maj 2022
Upphovsman
Representationen i Sverige