Gå direkt till innehållet
Representationen i Sverige
Nyhetsartikel27 juli 2022Representationen i SverigeLästid: 1 min

EU-stöd till gränsöverskridande europeiska universitetsallianser

Europauniversitet – gränsöverskridande allianser mellan universitet och högskolor – bidrar till långsiktigt och systematiskt samarbete inom utbildning, forskning och innovation i Europa. Flera svenska lärosäten deltar i dessa allianser.

Foto av två studenter, text på engelska: "European Universities"
Europeiska unionen, 2022

I dag meddelar EU-kommissionen att 16 existerande universitetsallianser får fortsatt stöd och att fyra nya skapats. Sammanlagt finns nu 44 Europauniversitet.

De svenska lärosäten som deltar i allianser sedan tidigare är Chalmers tekniska högskola, Göteborgs universitet, Handelshögskolan i Stockholm, Karolinska Institutet, Kungliga tekniska högskolan (KTH), Linköpings universitet, Linnéuniversitetet, Luleå tekniska universitet, Lunds universitet, Stockholms universitet samt Uppsala universitet.

Två svenska högskolor deltar i nya allianser: Högskolan i Gävle och Högskolan i Skövde.

Varje allians får en budget på upp till 14,4 miljoner euro från programmet Erasmus+ under fyra år. Detta innebär en kraftig ökning jämfört med det maximala beloppet på 5 miljoner euro under tre år under tidigare ansökningsomgångar för Erasmus+.

Ansökningsomgången för Erasmus+ Europauniversitet 2022 byggdes upp kring två teman: å ena sidan erbjöds hållbar finansiering för redan befintliga framgångsrika allianser mellan lärosäten så att de kan fullfölja sin långsiktiga vision. De framgångsrika 16 allianserna har utvidgats till cirka 30 nya lärosäten. Å andra sidan gav ansökningsomgången stöd till inrättandet av nya Europauniversitet i hela Europa för att samla olika slag av lärosäten kring gemensamma strategiska visioner.

Pressmeddelande: Erasmus+, samarbete mellan 44 Europauniversitet över lands- och ämnesgränser

Mer information: European Universities Initiative

Översikt

Publiceringsdatum
27 juli 2022
Upphovsman
Representationen i Sverige