Gå direkt till innehållet
Representationen i Sverige
Nyhetsartikel7 januari 2022Representationen i SverigeLästid: 1 min

EU stöder Sverige och Frankrike i arbetet med att spåra och åtala utländska terroriststridande 

Rättsliga myndigheter i Sverige och Frankrike samarbetar, med stöd av Eurojust, för att tillsammans utreda och lagföra brott som begåtts av utländska terroriststridande mot den yazidiska befolkningen i Syrien och Irak. 

Fotografi av tältläger med engelsk text: Support to joint investigation team of Sweden and France tageting crimes against Yezidi victims in Syria an Iraq. Svensk flagga, fransk flagga, logotyp för Eurojust
Europeiska unionen, 2022

Rättsliga myndigheter i Sverige och Frankrike gör gemensam sak  och inrättar ett nära samarbete för att tillsammans utreda och lagföra brott som begåtts av utländska terroriststridande mot den yezidiska befolkningen i Syrien och Irak. Det rapporterar Eurojust idag, EU:s byrå för straffrättsligt samarbete. 

Huvudsyftet med utredningsgruppen, ett s.k. Joint Investigation Team, kommer att vara att identifiera misstänkta och förbereda åtal, samt spåra upp och intervjua offer och vittnen till dessa brott, som komma att rubriceras som internationella brott som folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser.

’Utländska terroriststridande som återvänder till Europa kan utgöra ett reellt hot mot säkerheten i såväl Sverige som utlandet. Den här utredningen är ett bra exempel på hur Europeiska unionens byrå för straffrättsligt samarbete hjälper åklagare att samarbeta effektivt över landgränserna, så de som misstänks ha begått brott kan ställas till svars för sina handlingar. 

Med stöd av Eurojust har Sverige och Frankrike kunnat inrätta en gemensam utredningsgrupp och redan ordna flera samordningsmöten. Framöver kan Eurojust också hjälpa till med den viktiga uppgiften att urskilja i vilket land som en misstänkt terroriststridande ska åtalas och se till att allt bevismaterial görs tillgängligt för domstolarna.’ säger Solveig Wollstad, som är chefsåklagare på Åklagarmyndigheten och Sveriges Nationella Medlem i Eurojust. 

Se det fullständiga pressmeddelandet på Eurojust’s hemsida
Mer information om Sveriges deltagande i Eurojust
 

Översikt

Publiceringsdatum
7 januari 2022
Upphovsman
Representationen i Sverige