Gå direkt till innehållet
Representationen i Sverige
Nyhetsartikel15 november 2021Representationen i Sverige

EU:s framtidskonferens arbetar vidare

Konferensen om Europas framtid är ett unikt tillfälle för EU-medborgarna att här och nu diskutera Europas utmaningar och prioriteringar. Det kan ske i medborgarpaneler eller på plattformen futureu.europa.eu.

Deltagare i medborgarpanel, i plenarsalen i Strasbourg
Europeiska unionen, 2021

Inom ramen för EU:s framtidskonferens träffas 800 slumpmässigt utvalda EU-medborgare, från alla medlemsländer, för att diskutera EU:s framtid. Dessa personer är indelade i 4 tematiska medborgarpaneler som vardera träffas ett flertal gånger under 2021-2022. Nyligen har 2 av dessa europeiska medborgarpaneler träffats, för andra gången, online:

  • Den 5-7 november träffades ca 200 EU-medborgare för att diskutera en starkare ekonomi, social rättvisa, jobb/utbildning, kultur, ungdom, sport/digital transformation. De diskuterade framtiden för vår ekonomi och jobb, särskilt med tanke på effekterna av covid-19-pandemin, likhet inför lagen, rättigheter och rättvisa, digital utbildning och cybersäkerhet, bland annat. Panelen kommer utarbeta rekommendationer kopplade till följande 5 områden: att arbeta i Europa, en ekonomi för framtiden, ett rättvist samhälle, lärande i Europa och en etisk och säker digital transformation.
  • Den 12-14 november träffades ca 200 EU-medborgare för att diskutera hur man kan stärka rättigheter och icke-diskriminering, skydda demokrati och rättsstatsprincipen, reformera EU, bygga en europeisk identitet och stärka medborgarnas deltagande.
  • De 2 resterande medborgarpanelerna träffas den 19 november respektive den 26 november, också de för andra gången. Den förstnämnda panelen kommer diskutera klimatförändringar, miljö, hälsa och den sistnämnda kommer reflektera över EU i världen, och migration. Mer information om de europeiska medborgarpanelerna, och dess resultat, här: https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels

Dessa medborgarpaneler är ett centralt inslag i konferensen om Europas framtid. De speglar mångfalden i EU genom geografiskt ursprung (nationalitet och stad/landsbygd), kön, ålder, socioekonomisk bakgrund och utbildningsnivå. En tredjedel av varje panel består av ungdomar (16–25 år). Panelerna ska ta hänsyn till bidragen på Framtidskonferensens plattform och lämna synpunkter till konferensens plenarmöte genom att ta fram rekommendationer som EUs institutioner kan följa upp.

Alla européer kan engagera sig och dela med sig av sina idéer om hur vi kan forma vår gemensamma framtid på den flerspråkiga digitala plattformen. Gör din röst här: https://futureu.europa.eu/?locale=sv

Översikt

Publiceringsdatum
15 november 2021
Upphovsman
Representationen i Sverige