Gå direkt till innehållet
Representationen i Sverige
Nyhetsartikel31 maj 2023Representationen i Sverige

Finansiering för kommunikationsprojekt

I november 2022 utlyste vi en upphandling av finansiering för kommunikationsprojekt på totalt 150 000 euro. Nu har tre projekt blivit beviljade bidrag. 

I november 2022 utlyste vi en upphandling av finansiering för kommunikationsprojekt på totalt 150 000 euro. För att ansöka om finansieringen skulle organisationerna föreslå kommunikationsprojekt med syftet att främja diskussionen om aktuella teman i EU-debatten. Tre projekt har nu blivit beviljade finansiering. De tre organisationerna och dess projekt presenteras nedan. 

Praktisk solidaritet 

Organisationen Praktisk Solidaritet utlyser en novelltävling med temat demokrati och mänskliga fri- och rättigheter. De vinnande novellerna kommer att presenteras för deltagare inom Praktisk Solidaritets EU-finansierade informationsprojekt Skriv-Agera-Reagera. Det är grupper av personer som utövar olika konstformer så som teater, art performance och digital animering. Vinsten i novelltävlingen är att dessa grupper tolkar ditt verk så som passar deras konstform. Verken kommer att visas upp vid olika event under 2023 och eventuellt våren 2024.  

Projektet bygger på att unga konstutövare och skribenter deltar i, och förmedlar, kunskapshöjande och opinionsbildande reflektioner kring demokrati och mänskliga fri- och rättigheter och hur dessa kan värnas och försvaras i ett EU där dessa värden är hotade. 

Mer information finns här

Frihamnsdagarna -Vad säger du!?  

Frihamnsdagarna är en årligen återkommande demokratisk mötesplats i Göteborg. Programmet består av seminarier, debatter, samtal och workshopar samt utställare, foodtrucks, aktiviteter och kulturupplevelser. På Frihamnsdagarna träffas föreningar, företag, organisationer och beslutsfattare.  

Vad säger du!? är en unik projektsatsning som Frihamnsdagarna ekonomisk förening genomför 2023 för att engagera unga att göra sin röst hörd, för att bidra till ett hållbart samhälle. Under våren och hösten kommunicerar Frihamnsdagarna med unga och skolor samt genomför ett antal skolbesök med workshopar om demokrati. 

I del två av projektet bjuds skolorna in till evenemanget Frihamnsdagarna 31 augusti - 2 september för att möta politiker och civilsamhället. Ungdomarna får även tala med politiska beslutsfattare och andra samhällsaktörer i rundabordssamtalet FHD round table, runt tre av EU-kommissionens prioriterade teman: Stärkt demokrati i Europa och främjande av vår europeiska livsstil, NextGenerationEU och EU:s återhämtningsplan samt Gör det grönt: Den europeiska gröna given.  

Genom satsningen är ambitionen att nå unga och stärka demokratin. 

Mer information finns här

Djurens Rätt 

Djurens Rätt genomför ett kommunikationsprojekt som riktar sig till unga EU-medborgare i Sverige. Syftet är att höja kunskapen om EU:s mål för och aktiva roll i den gröna omställningen. Utgångspunkten är Jord till Bord-strategin inom den europeiska gröna given, och några av de ämnen de kommer fokusera på är en trygg livsmedelsförsörjning med minskat klimatavtryck, och behovet av ökat djurskydd.  

Djurens Rätt anordnar en omfattande sommarturné som besöker festivaler runt om i Sverige. Under sommarturnén 2023 kommer detta vara en del av dess huvudinnehåll. De kommer även att producera ett målgruppsanpassat avsnitt av sin podcast med EU-tema. 

Djurens Rätt ser tydligt att EU har en aktiv roll i det förändringsarbete de vill se på djurskydds- och jordbruksområdet. Med detta projekt vill de höja kunskapen hos sin målgrupp om EU:s viktiga och aktiva roll, i frågor som redan intresserar målgruppen. 

Mer information finns här

 

Under de kommande månaderna kommer projekten att ta fart och genomföras. Nästa ansökningsperiod kommer att öppna till hösten. Mer information kommer då finnas tillgänglig HÄR

 

Översikt

Publiceringsdatum
31 maj 2023
Upphovsman
Representationen i Sverige